Wrocławski Szpital Orthos w Grupie Lux Med

To już 15 szpital dzialający w ramach Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med wzmacniając swoją obecność na Dolnym Śląsku i kontynuując strategię rozwoju szpitalnictwa, przejęła wielospecjalistyczny szpital Orthos. Umowa w tej sprawie została podpisana 11 lipca 2023 roku. To już 15. szpital działający w ramach struktur Lux Med.

Orthos to szpital zlokalizowany w Komorowicach pod Wrocławiem, który zapewnia szeroki zakres usług diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. W szpitalu wykonywane są zabiegi z zakresu między innymi ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i onkologicznej, ginekologii, laryngologii i neurochirurgii.

Specjaliści Orthosa świadczą porady z zakresu ortopedii, rehabilitacji, laryngologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, leczenia bólu, neurochirurgii, geriatrii, medycyny sportowej i preluksacji. Placówka dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym, komfortowymi salami chorych (łącznie ma ponad 50 łóżek) oraz doskonale wyposażonym oddziałem rehabilitacji. 

– Cieszę się, że rozszerzamy naszą ofertę o nowoczesne usługi szpitalne w stolicy województwa dolnośląskiego. Realizujemy tym samym nasze plany związane z rozwojem kompleksowej oferty opieki zdrowotnej i zapewnieniem realnej alternatywy dla publicznego systemu opieki szpitalnej. Dołącza do nas zespół uznanych w regionie specjalistów, zarówno w wymiarze medycznym jaki i zarządczym. To duże wzmocnienie dla naszej Grupy – mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

Do Grupy dołączyło około 230 pracowników, w tym 100 lekarzy specjalistów.

– To dla nas wyjątkowy moment. Przez lata działalności naszego szpitala i dzięki pracy całego zespołu staliśmy się numerem 1. dla tysięcy pacjentów. Orthos jest synonimem najwyższej jakości świadczonych usług, miejscem pracy fantastycznych specjalistów oraz oddanego, zaangażowanego i profesjonalnego zespołu. Nasi pacjenci zaufali nam, a my tego zaufania nie zawiedliśmy. Od teraz będziemy mogli realizować cele i priorytety z naszym strategicznym inwestorem branżowym, któremu podobnie jak nam wszystkim bliska jest idea rozwijana w Orthosie od lat: “leczymy nowocześnie, bezpiecznie i z sercem” – mówi Krzysztof Kotela, prezes zarządu Szpitala Wielospecjalistycznego Orthos.

W 2022 roku Lux Med wprowadził na rynek ofertę polisy ubezpieczenia szpitalnego, którego zaplecze infrastrukturalne składa się ze szpitali własnych Grupy oraz kilkudziesięciu szpitali współpracujących. Oferta obejmuje pomoc medyczną w zakresie procedur planowych i przypadków nagłych, wspierając się w tym obszarze funkcją Koordynatorów Opieki Szpitalnej oraz, uruchomionych w ramach szpitala św. Elżbiety w Warszawie i szpitala Swissmed w Gdańsku, Oddziałów Pomocy Doraźnej. Przejęcie szpitala Orthos to kolejna akwizycja firmy w obszarze szpitalnictwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W kwietniu 2022 roku do Grupy dołączyła spółka Med Polonia z Poznania.

– Jestem przekonana, że dobra współpraca pozwoli na rozwój szpitala oraz na zapewnienie pacjentom jeszcze lepszego dostępu do naszego ubezpieczenia szpitalnego Lux Med – Pełna Opieka, obejmujące całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia – dodaje Anna Rulkiewicz.

Działalność Orthos wpisuje się w przyjętą przez Grupę Lux Med strategię ESG. Szpital inwestuje w rozwiązani przyjazne dla środowiska, takie jak farmy fotowoltaiczne, i podejmuje inne działania pozwalające ograniczyć negatywny wpływ placówki na otoczenie.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od ponad 30 lat.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.