Weszła w życie ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów od 65 roku życia

Koszt rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych leków wyniesie 1,5 mld zł rocznie.

30 sierpnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a także ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dokument wprowadza bezpłatne leki dla osób do ukończenia 18 roku życia i po ukończeniu 65 roku życia.

Na razie nie zostały jeszcze opublikowane listy tych leków, mają one być podane w obwieszczeniach ministra zdrowia, oddzielnie dla obu grup pacjentów.

W ocenie skutków regulacji zawartej w projekcie nowelizacji przepisów podano, że koszt rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych leków wyniesie 1,5 mld zł rocznie.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 29 sierpnia 2023 roku (poz. 1733).