W Poznaniu powstanie mural promujący oddawanie narządów do przeszczepu

Partnerem akcji jest Fresenius Medical Care.

W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu powstanie mural promujący oddawanie narządów do przeszczepu, którego pomysł opracowała uczennica szkoły średniej w Lubaszu. Jest to element projektu realizowanego przez placówkę oraz firmę Fresenius Medical Care.

– Od 15 lat prowadzimy kampanię społeczną Drugie życie, która przybliżyła temat transplantacji blisko trzem milionom osób. W kampanię zaangażowaliśmy uczniów z blisko tysiąca szkół, którzy rozdali półtora miliona oświadczeń woli – ich właściciele deklarują, że po śmierci chcą oddać narząd osobie tego potrzebującej. Mural jest kolejnym pomysłem na promowanie idei przeszczepień. – mówi Tomasz Krummel, dyrektor operacyjny Fresenius Nephrocare Polska. – Młodzież jest wspaniałym kompanem do przeprowadzania tego typu kampanii – jej zaangażowanie w działania charytatywne wynika z potrzeby serca i wszystkie realizowane akcje przesiąknięte są pasją. Dlatego myśląc o stworzeniu muralu, również poprosiliśmy uczniów o pomysł na projekt – dodaje.

Spośród 24 nadesłanych prac, kapituła konkursowa wybrała pomysł przygotowany przez Karolinę Pieczek, uczennicę Szkół im. I.J. Paderewskiego prowadzonych przez Edukację Lubasz. W skład kapituły konkursowej weszli przedstawiciele organizatora kampanii, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ekspert medyczny kampanii, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz osoba po przeszczepieniu.

Szpital udostępnił ścianę, na której artysta z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu namaluje mural, który nakłoni przechodniów do przemyślenia kwestii oddania narządu drugiej osobie, w celu ratowania jej życia.

Mural promujący transplantację narządów jest kolejnych muralem, jaki powstanie w przestrzeni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pierwszy powstał we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

– Oprócz leczenia pacjentów, szpital powinien również edukować, dlatego rozpoczęliśmy projekt „Ściany mają mówić”, w ramach którego planujemy umieścić w naszym szpitalu serię murali przekazujących ważne informacje z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia – mówi Piotr Nowicki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. – Mural to jedna z najbardziej ekspresyjnych form kampanii promocyjnych. Będzie on zdobił korytarz prowadzący ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na pozostałe oddziały szpitalne, a każdego dnia obejrzy go nawet kilkaset osób przechodzących obok niego. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom, zachęcimy wiele osób do rozmowy o przekazaniu swoich narządów do przeszczepu i podarujemy jeszcze większej liczbie naszych pacjentów drugie życie – wyjaśnia.

Nagrodą główną w konkursie była nagroda pieniężna – odpowiednio: 2000 zł dla szkoły i 500 zł dla autora zwycięskiej pracy. Obie zostały ufundowane przez organizatora kampanii, firmę Fresenius Medical Care Polska.