Voxel sprzedał szpital Vito-Med

Udziały w Szpitalu Vito-Med kupił Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.

Spółka Voxel S.A. sprzedała za symboliczną złotówkę udziały w spółce Vito-Med, która prowadzi szpital przy ulicy Radiowej w Gliwicach. W placówce działają oddziały – neurologii, udarowy i chorób wewnętrznych. Udziały kupił Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.

Placówka przejęła umowę dzierżawy budynków, która zawarta została między spółką Vito-Med a miastem, obowiązujące umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wyposażenie medyczne placówki.

Warunkiem zakupu był brak zobowiązań przejmowanej spółki.

Szpital Vito-Med pod koniec roku 2022 zrezygnował z prowadzenia poradni chorób zakaźnych, zawieszona została także działalność poradni gastroenterologicznej dla dorosłych i dzieci.

Umowa z NFZ dotycząca świadczeń oferowanych na oddziale internistycznym zawarta przez Vito-Med obowiązuje do końca 2023 roku. Oddział taki funkcjonuje w Szpitalu Miejskim nr 4.

Obecny Vito-Med to dawny Zespół Szpitali nr 2 w Gliwicach, który w 2007 roku został przekształcony w spółkę pracowniczą.

W roku 2018 większościowym udziałowcem Vito-Med-u stała się notowana na giełdzie spółka Voxel S.A., prowadząca w całej Polsce pracownie diagnostyki obrazowej oraz zajmująca się produkcją radiofarmaceutyków.

Szpital Vito-Med przynosił straty i był dofinansowany dzięki przychodom uzyskiwanym przez inne spółki Grupy Voxel.

W czasie pandemii Covid-19 w szpitalu otwarte zostało laboratorium diagnostyczne, w którym wykonywane były testy w kierunku koronawirusa, co na pewien czas poprawiło wyniki finansowe placówki.