Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej przyjęta przez Sejm

Projekt ustawy zbliża opiekę geriatryczną do systemu opieki środowiskowej.

Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, która zakłada utworzenie około 300 centrum zdrowia dla osób powyżej 75 roku życia. Będą one zapewniały opiekę geriatryczną lekarza i pielęgniarki, a także rehabilitację, pomoc psychologa, porady dietetyka i edukację zdrowotną.

Projekt wniesiony został przez prezydenta Andrzeja Dudę. Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, 8 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu.

Rozwiązania zawarte w projekcie sprawia, że opieka geriatryczna będzie zbliżona do opieki środowiskowej, realizowanej w pobliżu miejsca zamieszkania. Placówki na terenie danego województwa będą funkcjonowały zgodnie z planem sporządzanym przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

System opieki geriatrycznej będzie obejmował podstawową opiekę zdrowotną, szpitalne oddziały geriatryczne oraz nowo tworzone centra 75 plus.

W projekcie określono minimalne standardy dotyczące łącznej liczby łóżek na oddziałach geriatrycznych na terenie danego województwa zależne od liczby osób zamieszkujących określony obszar działania centrum.

Projekt zakłada też powołanie Krajowej Rady do Spraw Opieki Geriatrycznej, która będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra zdrowia.

Link do projektu