Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Sejm odrzucił poprawki Senatu

Nowelizacja ustawy przewiduje utworzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych.

Na posiedzeniu 28 lipca 2023 Sejm odrzucił poprawki Senatu do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa przewiduje między innymi utworzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych.

Zgodnie z projektem system taki obsługiwać będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Powołany także zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, co ma zapewnić sprawną wypłatę świadczeń w przypadku zdarzenia medycznego.

Wnioski o wypłatę takiego świadczenia będą mogły być składane w terminie roku od pozyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia medycznego, jednak najwyżej trzy lata od chwili, gdy miało ono miejsce.

Ustawa określa zakres wysokości świadczenia kompensacyjnego, które zależy od kategorii zdarzenia medycznego. Może ona wynosić nawet do 200 tys. zł, w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić w roku 2023 -837 472 zł, w roku 2024  – 1 687 828 zł, w roku 2025  – 2 134 732 zł, w roku 2026  – 2 156 530 zł, w roku 2027  – 2 210 444 zł, w roku 2028. – 2 265 705 zł, w roku 2029 – 2 322 347 zł, w roku 2030  – 2 380 406 zł oraz w roku 2031  – 2 436 916 zł.