Ustawa o jakości – dzisiaj w Sejmie

14 czerwca 2023 Sejm zajmie się ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Sejmowa Komisja Zdrowia, po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu na posiedzeniach 26 maja i 13 czerwca 2013, przyjęła poselski projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Znalazł się on w programie dzisiejszego posiedzenia Sejmu.

Z projektu usunięte zostały zapisy, które wzbudzały kontrowersje, dotyczące klauzuli „no-fault”, Funduszu Kompensacyjnego oraz autoryzacji wszystkich podmiotów  wykonujących działalność leczniczą. Wymóg autoryzacji będzie dotyczył szpitali w sieci.

Projekt określa zasady funkcjonowania systemu jakości w ochronie zdrowia, który będzie obejmował między innymi wdrażanie rozwiązań służących identyfikacji ryzyk wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzania tymi ryzykami w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania i oceniania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń oraz zdarzeń niepożądanych.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/6597EEB64FEB279FC12589CE0020ECE6/%24File/3357.pdf