Unia Bracka podsumowała rok 2023

Unia Bracka to sieć placówek utworzonych przez kopalnie węglowe oraz organizacje związkowe branży górniczej.

Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, w roku 2023 otworzyła nową przychodnię w Rudzie Śląskiej oraz wprowadziła nowe usługi do oferty swoich placówek.

Nową siedzibę zyskała przychodnia Polska-Wirek w Rudzie Śląskiej, w odremontowanych pomieszczeniach działa obecnie nowoczesne centrum medyczno-diagnostyczne. Zmodernizowana została Przychodnia Bracka Staszic w Katowicach. Nowego wyglądu nabrała poradnia POZ dla dzieci w Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach.

W przychodni w Knurowie rozpoczęła się modernizacja pomieszczeń, która jest kontynuowana w roku bieżącym. Od jesieni 2023 w Katowicach realizowana jest inwestycja związana z uruchomieniem w tym mieście kolejnej Przychodni Brackiej.

Nowe świadczenia wprowadzone w roku 2023 to konsultacje w zakresie endokrynologii, o które wzbogaciła się przychodnia Halemba w Rudzie Śląskiej, badania urodynamiczne w przychodni Juliusz w Sosnowcu oraz zajęcia ruchowe dla pacjentów przychodni Guido w Zabrzu. W tej ostatniej placówce od roku 2023 dostępne są także świadczenia w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej.

W placówce w Gliwicach wprowadzona została nowa usługa – USG gałki ocznej. Placówka dołączyła także do pilotażowego programu sieci kardiologicznej. W kilku placówkach wykonywane są nowe badania – USG dla dzieci.

Przez cały rok przychodnie sieci organizowały akcje profilaktyczne, rozwijana była opieka koordynowana.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Obecnie fundacja prowadzi 17 Przychodni Brackich, w których działa 17 poradni POZ i 9 poradni POZ dla dzieci, 80 poradni specjalistycznych, 11 pracowni diagnostycznych oraz 10 pracowni rehabilitacji.

Placówki zlokalizowane są na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.