Termin na wprowadzenie standardów w zakresie OAiIT przedłużony o rok

Wydłużono termin na dostosowanie się do wymogów do 31 grudnia 2024 roku.

Termin na dostosowanie się placówek do wymagań standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został przedłużony do 31 grudnia 2024 roku.

Dotychczasowe przepisy mówiły o terminie do 31 grudnia 2023.

Chodzi o przepisy dotyczące rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego.

Konieczność wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze wymagań określonych w rozporządzeniu – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 Analogiczne rozwiązanie przyjęto równie w stosunku do placówek ambulatoryjnych, które nie spełniają  wymagań dotyczących wyposażenia stanowiska znieczulenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 listopada 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 5 dni.

Link do projektu>>>