Szpitale w sieci z obowiązkową autoryzacją

Ustawa o jakości wprowadza system autoryzacji oraz akredytacji dla placówek medycznych.

8 września 2023 wejdzie w życie ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, która wprowadza przepisy o obowiązkowej autoryzacji szpitali, działających w sieci, wewnętrznym systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacji oraz rejestrach medycznych.

Autoryzację będzie mógł uzyskać podmiot, który prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków dotyczących miejsca, personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Autoryzacja będzie wydawana przez NFZ na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej na 5 lat, w przypadku dodania tych zakresów będzie mogła być zmieniona na wniosek szpitala.

W ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem szpitale posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będą zobligowane między innymi do:

– wdrażania rozwiązań służących identyfikacji ryzyk wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzania tymi ryzykami w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– identyfikowania obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– określania kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– okresowego monitorowania i oceniania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– monitorowania zdarzeń niepożądanych,

– zapewniania szkoleń służących uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń,

– prowadzenia badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety, której wzór minister zdrowia zamieści w Biuletynu Informacji Publicznej.

Natomiast akredytacji, która potwierdza spełnianie przez podmiot medyczny standardów, będzie udzielał minister zdrowia na okres 4 lat.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące udostępniania danych z rejestrów medycznych. Podmioty je prowadzące będą obowiązane do udostępniania części danych i publikacji co najmniej raz w roku raportów na ich podstawie.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 24 sierpnia 2023 roku.

Link do ustawy

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000169201.pdf