Sopot, Olsztyn i Poznań – te miasta najlepiej dbają o środowisko

Indeks Zdrowych Miast przygotowali między innymi eksperci z Grupy Lux Med.
Sopot - miasto, które najlepiej dba o środowisko

Z Indeksu Zdrowych Miast, przygotowanego przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji GAP i Grupy Lux Med, wynika, że Sopot, Olsztyn i Poznań podejmują najwięcej działań proekologicznych.

W sumie sprawdzono 66 miast na prawach powiatu. W badaniu uwzględniono między innymi jakość powietrza, dostęp do terenów zielonych czy poziom zanieczyszczenia wód.

Troska o środowisko jest nie tylko nieodłącznym elementem polityki miejskiej, ale także naturalnym wyborem i potrzebą mieszkańców. W miastach obserwujemy rosnące zaniepokojenie dotyczące zmian klimatycznych, degradacji środowiska i utraty różnorodności biologicznej. Świadomość na temat tych problemów wzrasta, a społeczeństwo zaczyna dostrzegać bezpośrednie i pośrednie skutki zaniedbywania ekologii. Wybory podejmowane przez Polaków są dyktowane troską o planetę i przyszłość pokoleń – 64% z nas zgadza się ze stwierdzeniem, że ważne jest, by decydując się na produkty i usługi, brać pod uwagę ich wpływ na środowisko.

-Troska o ekologię nie jest już jedynie abstrakcyjnym hasłem. Wielu z nas dostrzega znaczenie jakości powietrza, czy dostępu do terenów zielonych dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Widzimy potrzeby zmian na rzecz ekologii i popularyzowania profilaktyki, jednak cały czas jest dużo do zrobienia. Jako Lux Med z dużą odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem podchodzimy do wsparcia działań na rzecz środowiska. Dlatego bardzo się, cieszę że udało nam się wypracować narzędzie jakim jest Indeks Zdrowych Miast, który przede wszystkim pełni funkcję drogowskazu dla miast. Wierzę, że prośrodowiskowe działania wyróżnionych w Indeksie samorządów staną się inspiracją i standardem dla innych – mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med

W Indeksie Zdrowych Miast kategoria środowisko została zdefiniowana jako zakres działań ograniczających negatywny wpływ człowieka na trzy wymiary – na powietrzę, ziemię i wodę. W pierwszym obszarze uwzględniono temat smogu, który jest przyczyną licznych chorób, nie tylko układu oddechowego. W drugim badacze pochylili się nad brakiem dostępu do terenów zielonych, który okazuje się jednym z czynników negatywnie wpływających na dobrostan mieszkańców miast, także w wymiarze zdrowotnym, poprzez ograniczenie możliwości aktywnego wypoczynku w pobliżu miejsca zamieszkania. Natomiast analizując obszar dotyczący wody, przeanalizowano m.in. zanieczyszczenie wód stojących i płynących, czy brak dostępu do wody pitnej.

-Badanie kategorii środowisko, w tym szczególnie jakości ziemi, powietrza i wody, jest niezwykle ważne dla zdrowia mieszkańców miast. To właśnie te trzy elementy stanowią fundament naszego ekosystemu, a ich stan ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które pomaga w identyfikowaniu problemów ekologicznych, dzięki czemu wspiera miasta w podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska i zapewnienie jak najlepszych warunków życia mieszkańców – podkreśla dr Adam Czerniak, ze Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej.

Liderem w kategorii środowisko został Sopot, a tuż obok niego na podium stanęły Olsztyn i Poznań. W pierwszej dziesiątce Indeksu znalazły się: Grudziądz, Rzeszów, Białystok, Zamość, Elbląg, Koszalin, Chorzów.

Zwycięzcy kategorii

Sopot, który okazał się najlepszy w kategorii środowisko osiągnął następujące wyniki:

· Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 18,5 µg/m3 (dopuszczalne normy 20 µg/m3 średniorocznie)

· Stężenie dwutlenku azotu NO2 w powietrzu – 14,4 µg/m3 (dopuszczalne normy 40 µg/m3 średniorocznie)

· Powierzchnia terenów zieleni – 20,2% powierzchni ogółem

· Odpady zebrane selektywnie – 43,9% odpadów zebranych ogółem

· Drogi rowerowe – 73,8 m (relacja długości dróg rowerowych do długości ulic, 73,8 m oznacza, że na każde 100 m dróg o nawierzchni twardej przypada 73,8 m dróg rowerowych)

· Czynne przystanki autobusowe i tramwajowe – prawie 6 na 1 km2 powierzchni miasta