Skala Barthel nie dla pacjentów z AIDS

Skala oceny samodzielności pacjentów przy przyjmowaniu do ośrodka opieki nie będzie dotyczyć chorych na AIDS.

26 maja 2023 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Wprowadzane w nim zmiany dotyczą stosowania skali Barthel.

Skala ta służy do oceny stanu samodzielności pacjentów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z 22 listopada 2013 roku (Dz. U. 2022, poz. 965) do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia nie dokonuje się takiej oceny.

Rozporządzenie wprowadza przepis, zgodnie z którym wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium w przypadku pacjentów chorych na AIDS.

Oceny samodzielności za pomocą skali Barthel dokonuje się przed przyjęciem pacjenta do zakładu opiekuńczego, w dniu przyjęcia, na koniec każdego miesiąca lub w przypadku zmiany stanu zdrowia. Jest ona wykonywana przez lekarza lub pielęgnairkę.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 maja 2023 roku (poz. 894).

Link do rozporządzenia>>>https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/894

Zmiany w tym zakresie zawiera także rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, które również zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 maja 2023 (poz. 893) i wejdzie w życie 26 maja 2023.

Link do rozporządzenia>>>