Siemens stosuje materiały, które można poddać recyklingowi

W Siemens Healthineers 96 procent materiałów stosowanych w produkcji można poddać recyklingowi, czy tzw. rekondycjonowaniu lub regeneracji

96 procent materiałów stosowanych w produkcji urządzeń Siemens Healthineers można poddać recyklingowi, rekondycjonowaniu lub regeneracji- mówi Michał Pytel, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Rezonans Magnetyczny w Siemens Healthineers.

Zrównoważony rozwój, w tym redukcja negatywnego wpływu na środowisko podczas produkcji i eksploatacji technologii, jest jednym z filarów odpowiedzialnego biznesu. Według szacunków ochrona zdrowia odpowiada za 4,4 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych, z czego ponad 7 procent generują oddziały radiologii.

W Polsce co roku instaluje się kilkaset nowych aparatów w pracowniach diagnostyki obrazowej (MR, TK, RTG, USG) dlatego zredukowanie zużycia energii systemów medycznych, na przykład rezonansu magnetycznego – najbardziej energochłonnych urządzeń na oddziałach radiologicznych, winno być jednym w priorytetów producentów.

W Siemens Healthineers 96 procent materiałów stosowanych w produkcji można poddać recyklingowi, czy tzw. rekondycjonowaniu lub regeneracji. Technologie medyczne to nie tylko rozwiązania inżynieryjne, ale także oprogramowanie, które ma wymiar środowiskowy. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań – w tym opartych o AI – w zarządzaniu danymi i obrazowaniu medycznym umożliwia redukcję zużycia energii nawet o 40 procent.

O zrównoważonym rozwoju, odpowiedzialnym biznesie i tym, jak sztuczna inteligencja sprzyja obniżaniu kosztów dyrektor Michał Pytel mówi w rozmowie dla Rynku Zdrowia.

https://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Redukcja-zuzycia-energii-systemow-MR-nawet-o-40-proc-AI-sprzyja-obnizaniu-kosztow,250809,5.html