Siemens Healthineers współpracuje z Helimed

Umowa zawarta przez Helimed oraz Siemens Healthineers zakłada stworzenie pierwszego w Polsce Centrum Doświadczeń Pacjenta.

Sieć placówek diagnostyki obrazowej Helimed oraz Siemens Healthineers podpisały na początku roku 2023 długoterminową umowę partnerską. Przewiduje ona stworzenie pierwszego w Polsce Centrum Doświadczeń Pacjenta. Będzie to pierwsza w tej części Europy tego typu placówka.

Korzystający z niej pacjenci będą mieli dostęp między innymi do technik relaksacyjnych oraz immersyjnej edukacji na temat ludzkiej anatomii i czekających badań w zakresie diagnostyki obrazowej – wszystko przy wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na najmłodszych czekać będą interaktywne zabawy.

Celem takiego miejsca  jest zarówno przygotowanie do badania, jak i zaangażowanie pacjenta, co pozwoli zredukować stres i lęk związane z badaniem. Nie mniej ważny będzie innowacyjny sposób przedstawiania wyników badań diagnostycznych, który odbywać się będzie w formie projekcji 3D, w bezpiecznej przestrzeni, przy zapewnieniu pełnej prywatności i komfortu. Projekt zakłada także kompleksowy wystrój przestrzeni fizycznej, w której odbywa się przygotowanie do badania, jak i samo skanowanie.

Umowa zawarta z Siemens Healthineers dotyczy budowy, modernizacji i zabezpieczenia serwisowego bazy technologii medycznych służących diagnostyce obrazowej i zarządzaniu danymi medycznymi.

-Bardzo ważnym elementem projektu nowego centrum diagnostycznego jest zapewnienie pacjentom i profesjonalistom medycznym dostępu do najnowocześniejszych technologii. Stworzyliśmy wspólnie dziesięcioletni plan rozwoju i modernizacji rozwiązań diagnostycznych wykorzystywanych w katowickim centrum – tak, aby zawsze odzwierciedlały one najnowocześniejsze osiągnięcia inżynierii medycznej. Kluczowa jest także przewidziana w umowie pełna obsługa serwisowa, mająca na celu zapewnienie ciągłości działania technologii na rzecz pacjentów – powiedziała Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthineers w Polsce. Współpraca przewiduje też długoterminowy plan edukacji personelu w zakresie wykorzystania technologii diagnostycznych, zarówno w formie warsztatowej, jak i przy użyciu nowoczesnych form symulacji.

Helimed to sieć placówek medycznych działających na terenie południowej Polski, w której skład wchodzi kilkanaście centrów diagnostyki obrazowej. Wiele z nich wykorzystuje innowacyjne technologie diagnostyczne Siemens Healthineers, między innymi w obszarze badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Podpisana w styczniu 2023 roku umowa Value Partnership pozwoli połączyć siły świadczeniodawcy i dostawcy technologii medycznych, aby zaprojektować i stworzyć unikalną w skali kraju placówkę diagnostyki obrazowej w Katowicach – zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, jak i doświadczeń pacjenta i personelu medycznego.