Siemens Healthineers w gronie pracodawców wyróżnionych za różnorodność

Siemens Healthineers wyróżniony za różnorodność i integrację.
Źródło zdjęcia: https://odpowiedzialnybiznes.pl/

Firma Siemens Healthineers znalazła się na Liście Diversity IN Check 2023 i uznana została za jednego z 36 najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i integracji.

Nagroda przyznana została przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które od 2012 roku  jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce. Karta ma na celu zachęcanie pracodawców do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Kwestionariusz badania oparty jest na międzynarodowych standardach i wytycznych, pomagających organizacjom na całym świecie przygotować  strategie i raporty zrównoważonego rozwoju. Są to między innymi Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, norma ISO 26000 norma  ISO 30415, dotycząca stricte różnorodności i włączania.

Wręczenie nagród w III edycji Diversity IN Check odbyło się 25 maja 2023, podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.