RM zaakceptowała rozszerzenie programu bezpłatnych leków

Program bezpłatnych leków obejmie większą grupę pacjentów niż dotychczas.

10 lipca 2023 Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Leki 75+.  Polegają ona na rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyższej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież.

Do tej pory program obejmował seniorów od 75 roku życia i skorzystało z niego około 3 miliony osób. Po zmianie program będzie dostępny dla około 16 milionów osób.

Informacje na ten temat przekazali premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji w Wołominie

Minister zdrowia zapowiedział także, że oprócz poszerzenia grupy wiekowej osób uprawnionych do bezpłatnych leków, poszerzona zostanie także lista leków z Programu 75+ – z ponad 2 tysięcy do 4 tysięcy pozycji.

Program 75+, realizowany od 2016 roku, kosztował 4,5 mld zł. W 2022 roku na ten cel wydano prawie 800 mln zł. Na poszerzenie programu przeznaczymy dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł.