Rekompensaty za błędy medyczne także w placówkach prywatnych

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta.

Na wczorajszym posiedzeniu Senat przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z kilkoma poprawkami. Najważniejsza poprawka rozszerza nowy system rekompensat za błędy medyczne o zdarzenia zaistniałe w poradniach i placówkach świadczących usługi komercyjnie.

Poprawka stanowi następstwo zastrzeżeń ze strony Biura Legislacyjnego Senatu, które zasygnalizowało możliwe naruszenie zasady równości. Zgodnie z propozycją, możliwe będzie uzyskanie rekompensaty nie tylko z tytułu wystąpienia błędów medycznych w szpitalach realizujących świadczenia z pieniędzy publicznych, ale również w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym także świadczących usługi komercyjnie.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, który może odrzucić poprawki przyjęte przez Senat (do odrzucenia potrzebna jest większość bezwzględna).