Rejestracja w programie Profilaktyka 40 Plus na dotychczasowych zasadach

Program Profilaktyka 40 Plus obowiązuje do 30 czerwca 2024.

Do 31 grudnia 2023 roku przedłużona została możliwość przydzielania terminu wykonania badań w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus poza centralną rejestracją elektroniczną, czyli na zasadach, które miały obowiązywać do 31 sierpnia 2023.

Zmiana terminu wynika z przedłużania się prac mających na celu dostosowanie systemów teleinformatycznych realizatorów programu do rozwiązań i wymogów centralnej rejestracji elektronicznej. Przewiduje się, że prace niezbędne do tego dostosowania potrwają do końca roku 2023.

Realizacja programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus rozpoczęła się w lipcu 2021 roku. Program był dwa razy przedłużany, obecnie badania w jego ramach można wykonać do 30 czerwca 2024 roku. Osoby, które już skorzystały z badań w ramach programu, mogą wykonać je ponownie, gdy od pierwszych minęło 12 miesięcy. Z programu skorzystało dotychczas ponad 2 miliony osób.

Największym podmiotem wykonującym badania jest sieć laboratoriów i punktów pobrań spółki Diagnostyka S.A. Z badań wykonywanych w placówkach sieci w ramach tego programu na koniec 2022 roku skorzystało 600 tysięcy osób.

Badanie proponowane są w oddzielnych pakietach dla kobiet i oddzielnych dla mężczyzn, a jeden pakiet jest wspólny, pomagają one zdiagnozować wiele chorób, których przebieg bywa bezobjawowy. Dotyczy to takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, przewlekła niewydolność nerek, rak prostaty czy rak jelita grubego. Profilaktyczne badania laboratoryjne uwzględnione w programie Profilaktyka 40 PLUS pozwalają na wykrycie ich we wczesnej fazie, a zastosowane odpowiedniego postępowania na tym etapie umożliwia całkowity powrót do zdrowia.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 sierpnia 2023 (poz. 1744). Weszło w życie 31 sierpnia 2023.

Link do rozporządzenia>>>