Ratownicy wykonają testy genetyczne nie tylko w czasie pandemii

Rozporządzenie daje także ratownikom medycznym możliwość wykonywanie badania USG, według wybranych protokołów, mających zastosowanie w medycynie ratunkowej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia daje ratownikom medycznym możliwość pobierania od pacjentów materiału z górnych dróg oddechowych oraz wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów, nie tylko w czasie pandemii lub w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

W każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań na Covid-19, grypę, infekcję wywołaną RSV lub innymi wirusami, ratownicy medyczni powinni mieć możliwość wykonania szybkich testów antygenowych. Umożliwia to postawienie rozpoznania, przewiezienie pacjenta do właściwego szpitala i przedsięwzięcie niezbędnych czynności mających na celu ochronę przeciwepidemiczną – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rozporządzenie daje także ratownikom medycznym możliwość wykonywania badania USG, według wybranych protokołów, mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia certyfikowanego kursu.

Rozszerza się także katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratowników o Noradrenalinum, lek stosowany w przypadku ostrego niedociśnienia, Prasugrel, stosowany w ostrych zespołach wieńcowych oraz Tranexamic acid, lek przeciwkrwotoczny.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 grudnia 2023.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>