Raportowanie danych do RCB od stycznia 2025 roku

Przepisy dotyczą raportowania danych o pacjenta zakażonych koronawirusem.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia termin przekazywania danych do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), dotyczących zakażeń wirusem Sars-CoV-2, ustalono na 2 stycznia 2025 roku.

Wcześniej termin ten wyznaczono na 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana terminu wynika z konieczności ukończenia prac projektowych nad oprogramowaniem RCB. Przewiduje się, że zadania w tym zakresie zostaną zrealizowane do końca 2024 roku i tym samym od 2 stycznia 2025 roku system, którego administratorem zgodnie ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia jest RCB, będzie umożliwiał ich raportowanie do właściwego podmiotu.

Przepis dotyczy raportowania danych dotyczących pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 (wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania w skali MEWS, prowadzona tlenoterapia) oraz liczby łóżek i ich wykorzystania.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 listopada 2023 roku.

Link do projektu>>>