Raport – Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju 2023

Udział polskich kobiet w parlamencie, zarówno krajowym jak i europejskim, zwiększa się, ale ciągle jest mniejszy niż udział mężczyzn. Panie stanowią natomiast większość wśród przedstawicieli władzy sądowniczej.

Kobiety w Polsce coraz lepiej oceniają swoje zdrowie i częściej korzystają z badań profilaktycznych, ale zwykle nie mają czasu na aktywność fizyczną. Są lepiej wykształcone od mężczyzn, ale mniej jest ich na wysokich stanowiskach. Starzeją się aktywnie, ale częściej grozi im ubóstwo – tak wynika z raportu  „Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju 2023”.

Raport, opublikowany właśnie przez GUS, podkreśla, że realizacja Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i gospodarczym. Kobiety stanowią 49,7 procent populacji świata, 51,1 procent ludności Unii Europejskiej i 51,7 procent mieszkańców Polski. Zapewnienie im równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zasobów gospodarczych i pracy jest podstawowym warunkiem wzmacniania roli kobiet w zrównoważonym rozwoju. Według UN Women (agenda ONZ ds. kobiet) osiągnięcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na świecie zajmie blisko 300 lat.

Raport „Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju 2023”, odpowiada na pytanie, jak wygląda sytuacja kobiet w naszym kraju. Analizowane są różne dziedziny życia – zdrowie, edukacja, aktywność zawodowa, decyzyjność i zarządzanie oraz „jesień życia”.

Wynika z niego, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z badań profilaktycznych, unikają palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Rzadziej borykają się z problemem nadwagi i otyłości. Jednocześnie jednak rzadziej niż Polacy uczestniczą w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, co zwykle tłumaczą brakiem czasu. Swoje zdrowie kobiety oceniają coraz lepiej, ale ciągle gorzej niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Choroby cywilizacyjne powodują 77 procent zgonów kobiet (i 70 procent zgonów mężczyzn).

Z raportu wynika, że Polki są bardziej wykształcone od mężczyzn, częściej zdobywają wyższe wykształcenie, chętniej uczestniczą w studiach podyplomowych, ale mimo że stanowią ponad połowę osób z wyższym wykształceniem i ponad połowę doktorantów, rzadziej niż mężczyźni awansują naukowo.

Udział polskich kobiet w parlamencie, zarówno krajowym jak i europejskim, zwiększa się, ale ciągle jest mniejszy niż udział mężczyzn. Panie stanowią natomiast większość wśród przedstawicieli władzy sądowniczej.

Zwiększa się udział kobiet kandydujących w wyborach samorządowych i ich obecność we władzach samorządowych. Prawie połowę stanowisk kierowniczych zajmują w naszym kraju kobiety, jednak im wyższy szczebel zarządzania, tym więcej jest tam mężczyzn. W organizacjach non-profit kobiety pełnią funkcje decyzyjne tylko w nieco ponad jednej trzeciej z nich.

Polskie seniorki żyją dłużej od mężczyzn i dłużej cieszą się życiem w zdrowiu, ale jednocześnie częściej niż mężczyźni doświadczają ubóstwa. Wśród osób z niepełnosprawnością większość stanowią kobiety, podobnie jak wśród pacjentów zakładów opiekuńczych.

Coraz polskie częściej kobiety starzeją się aktywnie, chociaż na tle mieszkanek krajów unijnych zajmują jedno z ostatnich miejsc. Ciągle seniorki są mniej aktywne niż panowie w „jesieni życia”.