Raport GUS: uzdrowiska i zakłady rehabilitacji leczniczej

W roku 2023 odnotowano wzrost liczby łóżek i pacjentów w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

W końcu 2023 roku w Polsce funkcjonowało 257 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 903,8 tysięcy kuracjuszy, w tym 819,2 tysięcy odbywających leczenie  stacjonarne. W 48 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 73 tysiące pacjentów – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Pod koniec roku 2023 działalność prowadziło 41 szpitali uzdrowiskowych (w tym 3 dla dzieci), 188 sanatoriów uzdrowiskowych (w tym 2 dla dzieci i jedno sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym), 7 przychodni i 21 zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.

Więcej łóżek i pacjentów w sanatoriach

W tym czasie w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych znajdowało się 45,7 tysiąca łóżek (wzrost o 100 łóżek w porównaniu z rokiem 2022). Na leczeniu w trybie stacjonarnym przebywało w ciągu roku 819,2 tysiąca pacjentów (o 10,4 procent więcej niż w roku poprzednim). Kobiety stanowiły 60,3 procent leczonych stacjonarnie, natomiast osoby w wieku 65 lat i więcej – 56,1 procent. Średni czas pobytu kuracjusza w opiece stacjonarnej wyniósł 15,9 dnia.

Najwięcej kuracjuszy leczyło się w opiece stacjonarnej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (222,9 tysięcy). Dużą liczbę kuracjuszy odnotowano również w województwach: kujawsko-pomorskim (169,1 tysiąca), dolnośląskim (99,8 tysiąca) oraz małopolskim (93,5 tysiąca). W wyżej wymienionych czterech województwach przyjęto łącznie 71,4 procent kuracjuszy leczonych stacjonarnie.

4,9 procent wszystkich kuracjuszy stanowili cudzoziemcy. Zdecydowana większość (95,1 procent) z nich przebywała w uzdrowiskach zlokalizowanych na terenach trzech województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i pomorskiego.

NFZ ciągle płaci najwięcej

Według GUS w 2023 roku 57,3 procent pacjentów leczonych w opiece stacjonarnej korzystało z dofinansowania pobytu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, co stanowi o 0,4 p. procent. mniej niż w 2022 roku, natomiast pacjenci pełnopłatni stanowili 37,1 procent kuracjuszy, czyli o 1,0 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.

Z leczenia w trybie ambulatoryjnym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało łącznie 84,6 tysiąca pacjentów (o 8,5 procent więcej niż w roku poprzednim). Ponad 74,2 procent pacjentów ambulatoryjnych stanowiły osoby korzystające z usług sanatoriów uzdrowiskowych i zakładów przyrodoleczniczych.

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w roku 2023 wykonano 38 milionów zabiegów leczniczych, czyli o 8,3 procent więcej niż w roku 2022. Podobnie jak rok wcześniej najwięcej wykonano zabiegów przyrodoleczniczych (27,1 procent), wśród których dominowały zabiegi borowinowe i kąpiele mineralne. Popularne były również zabiegi kinezyterapii (18,4 procent), elektrolecznictwo (11,9 procent), masaże (10,5 procent) oraz wodolecznictwo (9,5 procent).

Rehabilitacja –  w większości komercyjna

Pod koniec roku 2023 funkcjonowało w naszym kraju 48 stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej, w których znajdowało się 5,2 tysiąca łóżek. W ciągu roku w zakładach tych przyjęto 73 tysiące pacjentów, czyli o 2,1 procent mniej w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego 64,9 tysiąca stacjonarnie i 8,1 tysiąca ambulatoryjnie.

Wśród pacjentów leczonych stacjonarnie kobiety stanowiły 54,5 procent, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 41,6 procent. Średnia liczba dni pobytu pacjentów stacjonarnych wyniosła 13,6 dnia. 

W stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej największą grupę leczonych stacjonarnie stanowili pacjenci pełnopłatni – 40,6 tysiąca osób. Spośród instytucji dofinansowujących leczenie w trybie stacjonarnym Narodowy Fundusz Zdrowia opłacił pobyt 8 tysiącom pacjentów, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 6,2 tysiącom, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 5,2 tysiącom.

W stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej w ciągu roku wykonano 3,2 miliona zabiegów leczniczych, czyli o 35,9 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród których najwięcej było zabiegów kinezyterapii (31,4 procent).

Źródło – GUS