Raport GUS- prawie 900 szpitali, kadra coraz starsza

W 2022 roku nie zaobserwowano istotnych zmian w strukturze wieku lekarzy oraz lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu.

Według najnowszego raportu GUS w roku 2022 w Polsce działało 896 stacjonarnych ogólnodostępnych szpitali ogólnych dysponujących ponad 164 tysiącami łóżek. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców było to 2,4 szpitala na 100 tysięcy mieszkańców i 43,5 łóżek na 10 tysięcy mieszkańców.

Oznacza to, że na jedno łóżko szpitalne w naszym kraju przypadało 230 mieszkańców, o 5 więcej niż w 2021 roku. W roku 2022 hospitalizowanych było prawie 6 895,9 tysięcy osób (o 8,9 procent więcej niż w roku poprzednim), a w ramach opieki dziennej, realizowanej w szpitalach stacjonarnych oraz w tzw. szpitalach dziennych, leczonych było łącznie 4 034,7 tysiąca pacjentów, o 18 procent więcej niż w 2021 roku.

Więcej łóżek paliatywnych i osób uzależnionych

W roku 2022 działało także 131 hospicjów i 91 oddziałów opieki paliatywno–hospicyjnej działających niezależnie poza strukturą szpitala lub funkcjonujących w strukturze szpitali ogólnych. Łącznie wszystkie placówki te dysponowały 4,5 tysiącami łóżek i zapewniły opiekę 41,7 tysiącom pacjentów (o 16,7 procent więcej niż przed rokiem).

W Polsce działało także 611 zakładów opiekuńczo–leczniczych oraz pielęgnacyjno–opiekuńczych o profilu ogólnym, a także tego typu placówek o profilu psychiatrycznym.

Baza łóżkowa tych placówek wyniosła 37,2 tysięcy i miała o 4,8 procent łóżek więcej niż przed rokiem. Opieką stacjonarną objęto prawie 65,4 tysięcy osób (o 5 procent więcej), przy czym 12,6 procent stanowili pacjenci opieki psychiatrycznej.

W 2022 roku na terenie kraju funkcjonowało 61 szpitali psychiatrycznych, dysponujących 16,7 tysiącami łóżek (o 3,9 procent mniej niż w końcu 2021 roku). Przebywało w nich 179,6 tysiąca pacjentów, o 1,7 procent więcej niż rok wcześniej. Funkcjonowało też 56 placówek opieki całodobowej przeznaczonych dla osób uzależnionych (ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w tym MONAR), które dysponowały bazą prawie 2,5 tysiąca łóżek i skorzystało z nich 9,1 tysiąca osób uzależnionych (o 49,8 procent więcej niż w 2021 roku).

Mniej praktyk w ramach NFZ

W 2022 roku liczba przychodni wzrosła o 633 w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w przypadku praktyk lekarskich i stomatologicznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych ciągle obserwowana jest tendencja spadkowa. Było ich 3,5 tysiąca, o prawie 7,3 procent mniej niż rok wcześniej.

W 2022 roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono prawie 336 mln porad, o około 15 mln więcej niż w roku poprzednim.

W ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w roku 2022 działały 1 592 zespoły ratownictwa medycznego (o 5 więcej niż przed rokiem) oraz 21 lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Na tysiąc ludności przypadały 82 osoby, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej (w roku poprzednim – 80 osób). W Polsce działały także w ramach PRM – 244 szpitalne oddziały ratunkowe, o 3 więcej niż rok wcześniej.  

W 2022 roku na terenie Polski zbadano 11 657 aptek ogólnodostępnych (o 209 mniej niż przed rokiem), 24 apteki zakładowe i 1 119 punkty apteczne. Prawie wszystkie apteki ogólnodostępne (11 646) należały do prywatnych właścicieli. W 2022 roku na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 3,2 tysiące osób, w tym 2,3 tysiące osób w miastach.

Więcej lekarzy, mniej diagnostów

W 2022 roku wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Największy przyrost dotyczył lekarzy – o 2,1 procent.

Zwiększyła się również liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem w większości wspomnianych wyżej podstawowych grupach zawodów medycznych, największy w grupie fizjoterapeutów (o 5,2 procent). Spadek odnotowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (o 1 procent) oraz w grupie pielęgniarek (o 0,1 procent).

W 2022 roku nie zaobserwowano istotnych zmian w strukturze wieku lekarzy oraz lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Wśród lekarzy średnia wieku osób pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 49 lat, wobec 48 lat w 2021 roku Wśród lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem średnia wieku osób podniosła się z 45 lat w 2021 roku do 46 lat w 2022 roku.