Raport: chaos w procesach główną przeszkodą w pracy

Pomimo wielu przeszkód doświadczanych przez pracowników, tylko 33 procent jednoznacznie stwierdza, że otrzymuje w tym zakresie wsparcie od pracodawcy.

Wśród najczęściej wymienianych problemów pojawiających się w pracy znalazł się chaos w procesach i projektach zespołowych, a także dużo nagłych zmian i nowych zadań. Wskazało na te czynniki 46 procent spośród 1200 respondentów zapytanych w ramach najnowszego badania przeprowadzonego przez Hays Poland.

Przyczyną tego stanu rzeczy może być niewystarczająco uporządkowana struktura organizacji, wysoka rotacja pracowników czy nieefektywne zarządzanie, połączone z niedostatecznymi kompetencjami liderskimi wśród kadry menedżerskiej.

Zdaniem pracowników problem tkwi także w dużej liczbie zmian wprowadzanych zbyt nagle lub pospiesznie oraz liczbie wcześniej niezaplanowanych, lecz wymagających natychmiastowej uwagi zadań ad hoc (wskazało na to 37 procent zapytanych). To właśnie one najczęściej powodują wypadanie z rytmu w trakcie pracy, konieczność ciągłej zmiany priorytetów oraz ogólny bałagan i zagubienie.

Prawie jedna czwarta zapytanych wskazała jako przeszkodę w pracy niewystarczającą liczbę zatrudnionych osób, co się przekłada na zwiększenie liczby obowiązków, a w konsekwencji prowadzi do nadgodzin, przemęczenia oraz spadku efektywności pracy.

Słabe zaplecze, ale dobre relacje z pracownikami

Poza tym prawie co piąty ankietowany przyznał, że firma ma słabe zaplecze technologiczne lub skomplikowane regulacje i zasady, co zamiast ułatwiać pracę, jedynie ją utrudnia. Trudno bowiem efektywnie i sprawnie pracować w sytuacji, gdy wiele prostych zadań administracyjnych nadal trzeba wykonywać manualnie, otrzymywać zgodę na uzyskanie określonych danych z kilku źródeł lub wielokrotnie sprawdzać rezultaty po zawodnej technologii.

Plusem jest to, że jedynie według 5 procent zapytanych przeszkodą w pracy były złe relacje ze współpracownikami, co może oznaczać, że pracodawcy mimo rynkowej niepewności dbają o integrację i dobrą atmosferę w zespołach. Wzbudza to poczucie jedności u pracowników i wzmacnia wzajemne wsparcie i zaufanie.

15 procent osób biorących udział w badania powiedziało, że przeszkodą jest dla nich brak umiejętności rozwoju, dla 9 procent problemem jest międzynarodowy zespół, a dla 5 procent – zbyt duży zespół.

Pomimo wielu przeszkód doświadczanych przez pracowników, tylko 33 procent jednoznacznie stwierdza, że otrzymuje w tym zakresie wsparcie od pracodawcy, a prawie 40 procent z reguły nie otrzymuje go wcale. Być może powodem są trudności komunikacyjne – pracownicy nie mówią o problemach, z którymi się mierzą, a może ich szefowie nie wiedzą, jak je rozwiązać.

– Wspieranie pracowników to bardzo często już sama umiejętność wysłuchania tego, co mówią i prawdziwego zrozumienia wyzwań, z jakimi się mierzą. W pracy zawsze będziemy mieć do czynienia z sytuacjami, na które ani zatrudniony, ani przełożony nie mają dużego wpływu, na przykład zmiany prawne, sytuacja rynkowa czy decyzje klienta. Wówczas menedżer powinien nakierować wysiłki pracownika na obszar, w którym może coś zdziałać. Wspólne spojrzenie na problem często pozwala znaleźć rozwiązanie, które wcześniej nie było tak oczywiste. Ponadto uświadomienie sobie, że nie ma idealnych organizacji i ról w pracy, pozwala z większą wyrozumiałością patrzeć na trudności, które napotykamy – tłumaczy Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Pracownicy radzą sobie sami

Pracownicy w różny sposób mierzą się z trudnościami. 27 procent stwierdziło, że stara się samodzielnie minimalizować ich skutki, natomiast 22 procent myśli z tego powodu o zmianie pracy. Według 15 procent osób takie trudności demotywują i utrudniają osiąganie sukcesów.

Mając świadomość, że takie trudności mogą wystąpić, pracodawcy mogliby przeprowadzać regularne rozmowy z pracownikami nie tylko o ich wynikach i rozwoju, ale w szczególności o samopoczuciu, satysfakcji z pracy oraz – jak wykazało badanie – przeszkód w niej doświadczanych. Być może dodatkowo pozwoli to na zatrzymanie odpływu pracowników z organizacji. Pomocne może być także tworzenie grup projektowych, w skład których będą wchodzili przedstawiciele różnych działów i kadry zarządzającej, mających na celu lepsze zarządzanie najczęstszymi problemami pojawiającymi się w organizacji.

– W obliczu podobnych problemów zgłaszanych przez pracowników, kluczowe staje się dokładne przeanalizowanie sytuacji przez kadrę wyższego szczebla. Warto zastanowić się, jak realnie wygląda współpraca i kształtowanie procesów w firmie, co minimalizuje ich efektywność i jak często wprowadzane są zmiany– tłumaczy Agnieszka Kolenda.