„Prywatne” lekcje zdrowia, czyli kształcenie lekarzy i kadry medycznej w niepublicznym podmiocie opieki zdrowotnej

Prywatne podmioty, stanowiące istotny element systemu ochrony zdrowia, biorą także udział w kształceniu kadr medycznych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny, członek zarządu Grupy Lux Med

Prywatne podmioty, stanowiące istotny element systemu ochrony zdrowia, biorą także udział w kształceniu kadr medycznych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Kiedy wiele lat temu kończyłem Warszawską Akademię Medyczną, dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny, było dla mnie oczywiste, że dalszą wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do uzyskania tytułu naukowego i dyplomu specjalisty będę zdobywał w jednym z ośrodków publicznych. Przekonanie, że w Polsce nie ma innej drogi, dotrwało do dziś. Czy słusznie? Uważam, że nie, a dowodem niech będą doświadczenia największej w naszym kraju firmy świadczącej opiekę zdrowotną, Grupy Lux Med, której mam przyjemność być dyrektorem medycznym.

Jesteśmy oswojeni z myślą, że niepubliczne podmioty, w rozumieniu prywatnych placówek ochrony zdrowia, nie prowadzą stażu podyplomowego lekarzy. Od początku był to obszar działalności zarezerwowany wyłącznie dla publicznych szpitali i ośrodków klinicznych. Sytuacja jednak musiała ewoluować, między innymi z uwagi na wprowadzone zwiększenie limitów przyjęć na studia medyczne. W systemie pojawiać się będzie coraz więcej młodych lekarzy i lekarek, a co za tym idzie, proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na miejsca do realizacji staży. Widzimy już, że dotyczy to zwłaszcza Warszawy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pielęgniarek. Od niedawna do modelu kształcenia praktycznego włączono niepubliczne podmioty lecznicze, a w skład rad programowych kierunków medycznych uczelni wchodzą coraz częściej przedstawiciele tego sektora.

Staże lekarskie i praktyki zawodowe w prywatnych placówkach

Chociażby z uwagi na skalę naszej działalności, swoją rolę na polu edukacji pracowników ochrony zdrowia zawsze widzieliśmy dużo szerzej, niż wyłącznie w kategoriach zapoznania profesjonalisty medycznego ze standardami pracy obowiązującymi w naszej organizacji. Dziś Grupa Lux Med to ponad 10 000 współpracujących z nami lekarzy i lekarek oraz kolejne około 7 000 innych pracowników medycznych. Te duże liczby to też duże poczucie obowiązku, by tym wszystkim profesjonalistom medycznym zaproponować coś więcej niż tylko komfortowe warunki pracy. Dlatego w Lux Med od wielu lat o edukacji mówimy zawsze przez „duże E”.

Blisko dwa lata temu część naszych placówek została formalnie włączona w struktury kształcenia zawodowego zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Uzyskanie akredytacji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie umożliwiło nam prowadzenie stażu podyplomowego dla młodych lekarzy. Teraz w naszych placówkach, w skład których wchodzi między innymi sieć 15 specjalistycznych i wieloprofilowych szpitali, realizujemy trzynastomiesięczny staż, niezbędny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Tym samym jesteśmy jedynym ośrodkiem niepublicznym w Warszawie i okolicach, który prowadzi realizację stażu podyplomowego.

Duże liczby i otwarcie na kształcenie przeddyplomowe widać też w przypadku pielęgniarek. Podpisaliśmy w ubiegłym roku umowy z uczelniami na realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w naszych szpitalach i placówkach ambulatoryjnych. Dzisiaj mamy ponad 1000 studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo. Co warto zauważyć, każdej osobie z grupy „pierwszaków” dajemy gwarancję zatrudnienia w naszych podmiotach – to model kształcenia zamawianego.

Specjalizacje lekarskie w Grupie Lux Med

2023 rok Lux Med rozpoczął z 30 miejscami specjalizacyjnymi dla lekarzy z ortopedii, medycyny rodzinnej i radiologii. Nie spoczęliśmy na laurach, przeszliśmy szereg procedur formalnych i uzyskaliśmy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kolejne miejsca specjalizacyjne. Rok 2023 zakończyliśmy ze 126 miejscami dla rezydentów jak i osób pragnących realizować specjalizację w trybie pozarezydenckim. To 65 miejsc na medycynie rodzinnej, 10 miejsc na medycynie pracy, 14 na onkologii, 3 na chirurgii onkologicznej, 15 miejsc na ortopedii i 19 na radiologii. Mamy potencjał i ambicję, aby prowadzić szkolenie specjalizacyjne również w dziedzinie gastroenterologii i hematologii, a w przyszłości być może także psychiatrii.

Realizacja stażu podyplomowego oraz rezydentury w Lux Med to również dodatkowy program edukacyjny. Niezależnie od doświadczenia zdobywanego w szpitalach i ambulatoriach oraz wiedzy przekazywanej na kursach objętych programem stażu i specjalizacji, młodzi lekarze uczestniczą w Programie Rezydenckim Lux Med. W trakcie cyklicznych spotkań rezydenci, a także stażyści mają szansę pogłębiać swoją wiedzę na warsztatach z ekspertami, przedstawiają własne prace, dzielą się ciekawymi przypadkami, a przy okazji budują społeczność, która się wzajemnie wspiera. Na Program Rezydencki składają się również warsztaty EKG, kursy USG oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Stawiamy na rozwój w zakresie trzech podstawowych filarów: wiedzy merytorycznej, rozwoju zdolności oraz budowania odpowiednich postaw.

Ten sam model zbudowaliśmy wcześniej z uczelnią dla kierunku pielęgniarstwo. Chcemy dzielić się wiedzą, doświadczeniami i wzbogacać ofertę uczelni dodatkowymi szkoleniami i kursami dla studentów już od drugiego roku kształcenia.

Wielowymiarowe wsparcie w edukacji

Oferta edukacyjna Lux Med wykracza znacznie poza formalne kształcenie przed i podyplomowe. Wiemy bardzo dobrze, że zawody medyczne wymagają bowiem nieustannego kształcenia i rozwoju.

Szczególną rolę w omawianym kontekście pełni nasze Centrum Edukacji Medycznej – ośrodek szkoleniowy, w którym lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz studenci mogą doskonalić swoje umiejętności w warunkach odzwierciedlających te, które panują w prawdziwych salach zabiegowych i na bloku operacyjnym, czy na przykład w sali prosektoryjnej. W Centrum każdego roku odbywa się ponad 200 kursów i szkoleń praktycznych, w tym unikalnych, na preparatach utrwalonych. Uczestniczy w nich około 3–3,5 tysięcy lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów medycyny. Obecnie kadra może się szkolić w 38 specjalizacjach. To jest niezwykłe miejsce, bo poza komfortowymi i dobrze wyposażonymi salami treningowymi, tzw. labami, są tam także dostępne sale wykładowe, a na każdym etapie przekaz wykładu czy pokaz anatomiczny może być transmitowany online.

Nie sposób nie wspomnieć też o naszym tradycyjnym wydarzeniu edukacyjnym jakim jest Akademia Medycyny Grupy Lux Med, w której corocznie udział bierze ponad 1000 przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Kilkudziesięciu wykładowców prowadzi dyskusje i prelekcje, podczas których rozmawiamy o tym, co w medycynie i systemie ochrony zdrowia jest najważniejsze i najnowsze.

Dział Badań Naukowych i współpraca z uczelniami wyższymi

Chcemy wykorzystywać dane, jakie zgromadziliśmy w ramach opieki nad pacjentami przez ponad 30 lat naszej działalności  na rzecz prac badawczo-rozwojowych, a także po to, żeby wspierać naszych współpracowników w zdobywaniu stopni naukowych. Dlatego pod koniec 2023 roku zainicjowaliśmy działalność naszego działu Badań Naukowych i Rozwoju, na czele którego stoi profesor dr hab. n. med. Łukasz Szarpak.

Ten Dział i nasza Rada Naukowa oraz Zespól ds. Kształcenia Kadr Medycznych Grupy Lux Med wspierają naszych współpracowników i pracowników medycznych najpierw w zbieraniu i analizie danych medycznych, kreowaniu publikacji naukowych i finalnie ubieganiu się o tytuły naukowe. Lux Med jest gotowy współfinansować te ścieżki. Mamy obecnie 10 doktorantów i jest to oczywiście dopiero początek naszej drogi. To niezwykły krok, który daje mi wiele osobistej satysfakcji. Lux Med nie tylko umożliwia zdobycie tytułu naukowego, ale także, co ważniejsze, w przyszłości będzie znacząco wspierać budowanie myśli naukowej, w co głęboko wierzę.

Nasza rola

Jako największy na polskim rynku prywatny podmiot świadczący usługi zdrowotne swoją rolę w obszarze edukacji widzimy w kategoriach misji. Chcemy być podmiotem, który podobnie jak sektor publiczny, ma realny wkład w kształcenie profesjonalistów medycznych, ale także w budowanie zdrowia populacji. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, infrastrukturą, doświadczeniami, technologiami z przyszłymi adeptami sztuki medycznej. To nie jest tylko inwestycja w ludzi tu i teraz. Wierzymy, że nasze wysokie standardy pracy, podejście do pacjentów i unikalny know-how, jaki możemy przekazać kolejnym pokoleniom pracowników ochrony zdrowia, pomoże budować polski system opieki zdrowotnej na właściwych fundamentach. Mówię o systemie, którego najważniejszym ogniwem jest pacjent.