Projekt standardów organizacyjnych POCT

Projekt rozporządzenia w sprawie testów przyłóżkowych wymaga dopracowania.

Pracodawcy dla Zdrowia przekazali swoje uwagi na temat projektu rozporządzenia ministra zdrowia z 18 maja 2023 w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Według przedstawicieli związku dokument ten wymaga dopracowania.

POCT(point-of-care testing) to badania laboratoryjne wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem, inaczej  – przyłóżkowe testy laboratoryjne.

Projekt rozporządzenia określa standardy ich wykonywania. Według Pracodawców dla Zdrowia doprecyzowania wymaga kilka kwestii zawartych w dokumencie, takich jak między innymi samokontrola prowadzona przez pacjenta, na przykład za pomocą glukometrów.

Określenie, że badania w trybie POCT mogą być wykonywane jedynie w szpitalach, wyłącza z ich stosowania takie placówki jak domy opieki czy przychodnie, a także karetki pogotowia.

Uwagi dotyczą także zawartego w projekcie nazewnictwa, wymogów dotyczących personelu czy wymogu autoryzacji badań.