Priorytety w ochronie zdrowia na następną kadencję – panel Pracodawców dla Zdrowia

Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat wyzwań sektora ochrony zdrowia na najbliższe lata.

Zdrowie jest filarem dobrego życia. To także jeden z tematów, który powinien być stale obecny w debacie publicznej. O tym, jakie pozytywne zmiany w tym zakresie zaszły w ciągu ostatnich lat i co należy zrobić w pierwszej kolejności w nowej kadencji – rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbył się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Moderatorem panelu była Anna Rulkiewicz – prezeska Lux Med i prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia, a uczestnikami – Jakub Swadźba – prezes Diagnostyka S.A., Joanna Miłachowska – prezeska Siemens Healthineers\Pracodawcy dla Zdrowia, Beata Leszczyńska – prezeska Orpea Polska/Pracodawcy dla Zdrowia, a także  Filip Nowak – prezes NFZ, Piotr Bromber – podsekretarz stanu z Ministerstwa Zdrowia, Bernard Waśko – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

Panel był okazją do przedstawienia nowego związku – Pracodawcy dla Zdrowia, działającego od marca 2023 w ramach Konfederacji Lewiatan.

Medycyna dziedziną priorytetową

Minister Piotr Bromber, podsumowując ostatnie kilka lat, mówił, że istotnym zagadnieniem jest mechanizm finansowania ochrony zdrowia i że dziedzina ta jest priorytetowa już od pewnego czasu.

-Dużym wyzwaniem jest deficyt kadr i jest to problem, który pojawia się już od kilkunastu lat, jednak w ostatnim czasie udało się wiele zrobić w tym zakresie. Zwiększyła się liczba miejsc na uczelniach na kierunkach dla przyszłych lekarzy i miejsc rezydenckich. Studiowanie na kierunkach lekarskich jest dzisiaj atrakcyjne, gdyż młodzi ludzie dostrzegli możliwości rozwoju w tym zawodzie. Wpływ na sytuację kadrową ma także dopuszczenie do zawodu lekarzy z Ukrainy i Białoruś – mówił minister Bromber.

Wskazał także na zrewidowanie podejścia do profilaktyki i wspomniał o programie Profilaktyka 40 Plus, o jakości w ochronie zdrowia oraz rozwoju nowych technologii.

Wyceny i sieć szpitali do zmiany

Pytany o to co się nie udało, wspomniał o realizacjach, które odbywały się w zbyt wolnym tempie

-Cały czas wyzwaniem jest profilaktyka oraz relacje pomiędzy poziomami świadczeń. W nowej kadencji powinniśmy zacząć konsumować zmiany, które teraz wprowadzamy – dodał.

Prezes NFZ Filip Nowak mówił między innymi o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych, zmianie w wycenach świadczeń zdrowotnych oraz o tym, co udało się osiągnąć w zakresie zniesienia limitów świadczeń i ich dostępności.

-Kończymy proces wyceny w internie, dotyczy to także chirurgii i ginekologii, są to dziedziny najbardziej tego wymagające – dodał prezes Nowak.

Wspomniał także o sieci szpitali, która jest potrzebna, gdyż zapewnia świadczenia w każdym regionie, ale wymaga poprawy.

-Będziemy działać w tym zakresie – dodał prezes NFZ.

Na kwestię profilaktyki i szczepień zwrócił uwagę Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Natomiast dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Bernard Waśko mówił o tym, że sporo można poprawić w zakresie analitycznym oraz mierzenia różnych zjawisk w zakresie krótko- i długoterminowym.

-Instytuty zdrowia pełnią pod tym względem rolę doradczą – stwierdził.

Mówił także o przekazaniu dodatkowych środków dla szpitali oraz o wyrównaniu różnic w wycenach świadczeń. Za porażkę uznał brak regulacji dotyczącymi minimalnego zatrudnienia a także wymagań dotyczących poszczególnych stanowisk pracy.

Nowe technologie to nie tylko sprzęt

Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers, podkreśliła, że w zakresie diagnostyki obrazowej sukcesem jest zbudowanie bogatej bazy sprzętowej. W 2019 roku 18 procent aparatów do badania rezonansu magnetycznego miało ponad 10 lat, co jest lepszym wynikiem niż w Niemczech.

– Obecnie nowe technologie powstają tylko w zakresie rozwiązań IT, a nie w zakresie sprzętu diagnostycznego – mówiła prezes Miłachowska i dodała, że wyzwaniem jest uwzględnienie nowych technologii w rozliczeniach systemowych.

Za sukces kilku ostatnich lat Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki S.A. uznał realizację programu profilaktycznego Profilaktyka 40Plus, dzięki któremu kilka milionów osób wykonało potrzebne badania diagnostyczne. Program został obecnie przedłużony.

-Kolejnym dużym wyzwaniem był okres pandemii Covid-19, który pokazał jak sprawnie może przebiegać współpraca między sektorem publicznym i prywatnym, 50 procent testów w kierunku Sars-Cov2 wykonywał sektor prywatny – mówił prezes Swadźba. Dodał też, że podmioty wykonujące bardziej specjalistyczne badania i oferujące kompleksowe usługi z danej dziedziny bywają usuwane z systemu, gdyż szpitale stawiają na rozwój własnych zasobów, nawet gdy nie jest to efektywne ekonomicznie.

Opieka długoterminowa wyzwaniem

Temat przygotowania na zmiany społeczne poruszyła Beata Leszczyńska, prezeska Orpea Polska, a jako wyzwanie na kolejne lata wskazała zajęcie się szeroką reprezentowaną opieką długoterminową, która obejmowałaby zarówno świadczenia medyczne jak i uwzględniałaby potrzeby społeczne.

-W roku 2030 będzie w naszym kraju 40 procent osób po 60-tce, jednak jesteśmy nieprzygotowani na to w zakresie wachlarza rozwiązań. Potrzebne jest całościowe spojrzenie na opiekę, która obecnie jest rozproszona i odbywa się w zarówno w ZOL-ach jaki DPS-ach, które oferują nieco inne zakresy usług – dodała.

Odpowiadając na to, minister Bromber powiedział, że wiele się dzieje w tym zakresie, podpisana została ustawa o opiece geriatrycznej i wzrasta liczba ZOL-i.

Podsumowując dyskusję, jej uczestnicy zgodzili się także, że nie może funkcjonować system ochrony zdrowia bez sektora prywatnego, jednak doprecyzowania wymagają pewne obszary ich działalności, tak aby współpraca ta była bardziej efektywna.