Prezes Pracodawców dla Zdrowia na szczycie klimatycznym TOGETAIR

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców dla Zdrowia, mówiła podczas IV edycji szczytu TOGETAIR na temat walki ze smogiem.

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med., prezes Pracodawców dla Zdrowia, brała udział w IV edycji Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Mówiła tam między innymi o wpływie smogu na zdrowie i o koniecznych do podjęcia w związku z tym działaniach na rzecz jego ograniczenia.

Statystyki z ostatnich trzech lat pokazują, że ponad dwukrotnie wzrosła rozpoznawalność chorób układu oddechowego a o 50 procent  – liczba dni absencji z tytułu tych chorób.

-Obecny sezon infekcyjny trwa długo i jest dosyć dotkliwy dla nas wszystkich. Od października 2022 roku do marca 2023 roku nasi lekarze wystawili 3 razy więcej zwolnień z powodu chorób układu oddechowego (w stosunku do poprzednich lat). Wpływ na to ma wiele czynników, w tym także pojawienie się nowego wirusa choroby Covid-19, z którym borykamy się od trzech lat, ale także smog, wpływający na zaostrzenie przebiegu wielu chorób, zarówno infekcyjnych jak i przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia czy nowotwory. Z powodu smogu umiera co roku 50 tysięcy ludzi – mówiła Anna Rulkiewicz.

Prezes Pracodawców dla Zdrowia podkreśliła, że aby sobie poradzić z tym problemem, powinniśmy być bardzo konsekwentni w działaniach, od których nie ma odwrotu.

-Decyzje polityczne zależą od wielu czynników, decydenci powinni być tego świadomi, że walka ze smogiem to walka o nasze życie – mówiła Anna Rulkiewicz podczas panelu „Smog kontratakuje. Zdrowie publiczne Polaków”, który odbywał się w ramach IV edycji Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.