Prawie 70 tysięcy osób uległo wypadkom przy pracy w roku 2023

Wśród przyczyn wypadków przy pracy w roku 2023 na pierwszym miejscu było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

W 2023 roku 68 663 osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadków przy pracy, o 3,1 procent więcej niż w 2022 roku. Wzrosła również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,66 do 4,90 – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 roku liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 168 osób, a w wypadkach ciężkich – 322 osoby, oznacza to spadek w skali roku odpowiednio o 6,7 procent i o 11,8 procent.

Najwięcej poszkodowanych brało udział w wypadkach przy pracy z innym skutkiem – 68 173 osób (wzrost w porównaniu z 2022 roku o 3,2 procent). Podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostało poszkodowanych 240 osób.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (6,56), opolskim (6,04) oraz warmińsko-mazurskim (6,03), a najniższy w województwach: mazowieckim (3,36), małopolskim (3,58) oraz podkarpackim (4,55).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (16,48), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (13,13) oraz przetwórstwo przemysłowe (7,85), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,75), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,18) oraz pozostała działalność usługowa (1,45).

Jak firma może troszczyć się o pracowników?>>>

Wśród przyczyn wypadków przy pracy w roku 2023 na pierwszym miejscu było nieprawidłowe zachowanie się pracownika, spowodowało ono 41,1 procent wypadków. W 10 procentach zdarzeń przyczyną było niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika. 78,9 procent osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy dostało urazu kończyn.

Opracowanie GUS zawiera informacje o zgłoszonych w danym okresie wypadkach przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

Źródło: GUS