Pracownicy przyszłości – jacy będą?

Rynek pracy przyszłości to nowe technologie oraz pracownicy, dla których ważna będzie kreatywność oraz myślenie analityczne.

Przyszłość rynku pracy to cyfryzacja, a w raz z nią pojawienie się nowych zawodów. Zmiany technologiczne będą wymagały nowych umiejętności od pracowników – tak wynika z raportu The Future of Jobs Report 2023 – Insight Report, Maj 2023, World Economic Forum.

Badanie dotyczyło 803 firm, zatrudniających łącznie ponad 11,3 miliona pracowników. Ankieta obejmowała pytania dotyczące trendów technologicznych, ich wpływu na miejsca pracy, umiejętności i siłę roboczą, a także strategie transformacji, które firmy planują zastosować w latach 2023-2027.

Z wyników badań można wyciągnąć wniosek, że ponad 85 procent organizacji widzi potrzebę adaptacji nowych technologie i poszerzanie dostępu cyfrowego, które uznaje za główne trendy w transformacji. Wskazują także na znaczący wpływ standardów społecznych i zarządczych (ESG).
Ponad 75 procent firm wskazało na takie elementy technologiczne jak big data, chmura informatyczna i sztuczna inteligencja, jako konieczne do wdrożenia w ciągu najbliższych pięciu lat. Dane wskazują na wpływ cyfryzacji szczególnie na działalność handlową (e-commerce, digital trade). 81 procent firm deklaruje wdrożenie nowych technologii w zakresie edukacji i siły roboczej do 2027 roku. Ważne będą także technologie zarządzania środowiskowego oraz usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest spadek liczby miejsce pracy o 23 procent, jest to wynik zarówno likwidowania wielu miejsc pracy jak i tworzenia nowych stanowisk.

Przy 673 milionach miejsc pracy odzwierciedlonych w zbiorze danych zawartych w raporcie, respondenci spodziewają się strukturalnego wzrostu zatrudnienia o 69 milionów miejsc pracy oraz jednoczesnego spadku o 83 miliony miejsc pracy.

Nowe stanowiska to głównie funkcje związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowo. Na czele rozwijających się zawodów znajda się specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, biznes analitycy i specjaliści i ds. bezpieczeństwa informacji, analitycy, inżynierowie energii odnawialnej oraz inżynierowie instalacji i systemów energii słonecznej.

Spadek liczby miejsc pracy będzie dotyczył stanowisk biurowych, bankowych, kasjerów, urzędników, księgowych, pracowników pocztowych, pracowników produkcyjnych i handlowych. Wzrost zatrudnienia jest przewidywany w szkolnictwie zawodowym, w szkolnictwie wyższym, w zawodach rolniczych (operatorzy sprzętu rolniczego) oraz w zawodach związanych z handlem elektronicznym, transformacją cyfrową i marketingiem.

U pracowników dużą rolę będą odgrywały takie umiejętności jak myślenie analityczne i twórcze, a także odporność, elastyczność, motywacja, samoświadomość oraz gotowość do uczenia się przez całe życie i dostosowania się do zmieniających się warunków, wymagań i miejsc pracy. Ważne będą umiejętności społeczne – empatia i aktywne słuchanie, szczególnie w przypadku liderów.

Cały raport dostępny jest tutaj>>>