Pracownicy potrzebują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Raport ekspertów Harmonii z Grupy Lux Med pokazuje, że pracodawcy powinny podejmować działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego pracowników.

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy Lux Med, pokazują, że osoby zatrudnione mają obniżony stan zdrowia psychicznego, dotyczy to ponad 60 procent biorących udział w ankiecie.

Pracowników dotyka niepokój (około 65 procent) i gorszy nastrój, zmagają się ze stresem (około połowa), ale jednocześnie w miarę dobrze zarządzają równowagą życie-praca oraz wydajnością. Sygnalizują jednak potrzebę otrzymania od pracodawcy większego zainteresowania i wsparcia w trudnych momentach. Oczekują zrozumienia i zadbania o atmosferę pracy, na przykład poprzez akceptację trudności oraz pomoc w ich rozwiązaniu. Taka postawa może przynieść korzyści w poprawie zdrowia psychicznego zatrudnionych oraz przełożyć się na ich większą efektywność.

Badania wykazały, że około 57 osób wykazuje znaczące trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu motywacji, około 65 procent wskazało na umiarkowany lub lekko obniżony poziom wydajności.

Okazuje się, że stan zdrowia psychicznego związany jest z wiekiem. Największe trudności w tym zakresie zgłaszała grupa osób do 30 lat. Znaczenie ma także tryb pracy, problemy częściej odczuwane były przez pracowników pracujących stacjonarnie w porównaniu do tych zatrudnionych w trybie hybrydowych lub w pełni zdalnie.

Wyniki ankiet wskazują na potrzebę  wdrażania programów pomocowych w miejscu pracy. Działania te powinny być adresowane do wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej od 21 do 30 lat.

-Na polskim rynku pracy obserwujemy niepokojący stan zdrowia psychicznego pracowników.  Coraz częściej spotykamy pacjentów cierpiących na bezsenność, w stanie permanentnego stresu i lęku, czy wręcz prezentujących obniżony nastrój z depresją włącznie, co z oczywistych względów wpływa na ich motywację i wydajność w pracy. Najczęściej wskazywanymi – przez osoby zatrudnione – problemami są trudności w wykonywaniu zadań w terminie, spadek koncentracji czy odkładanie pracy na później. Skutkiem tego są między innymi  wzmożona absencja i prezenteizm, zaobserwowane przez wielu pracodawców – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– Dlatego zdecydowaliśmy się przyjrzeć zdrowiu psychicznemu pracowników i zaproponować pracodawcom drogę do poprawy ich dobrostanu psychofizycznego – dodaje prezes Rulkiewicz.

Około 97 procent osób zatrudnionych na pytanie „czy pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne pracowników?” odpowiedziało „tak”. Główne wskazywane potrzeby dotyczą pomocy psychologicznej, psychoedukacji oraz kultury organizacyjnej.

– Model organizacji dbających o dobrostan psychofizyczny pracowników opiera się o wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego i wzmacnianie dobrostanu poprzez projekty profilaktyczno-wellbeingowe. Wszystko po to, by zapewnić dobre samopoczucie w pracy, ale także poza nią – podkreśla Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektorka Centrów Medycznych Harmonia Grupy Lux Med.

Jak dodaje, Poradnie Zdrowia Psychicznego Harmonia oferują opiekę psychologiczną dla pracowników firm, która zawiera całe spektrum działań, wpływających pozytywnie na stan zdrowia psychicznego. Są to między innymi interwencje kryzysowe w sytuacjach takich jak: wypadek w czasie pracy, mobbing czy nagła śmierć współpracownika, warsztaty i seminaria oraz terapie dotyczące, np. radzenia sobie ze stresem czy rozwoju osobistego.

Raport „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” jest dostępny tutaj>>>