Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali o reformie psychiatrii

Rekomendacje wypracowane podczas dyskusji zostaną przekazane decydentom systemu ochrony zdrowia.

Związek Pracodawcy dla Zdrowia rozpoczął wspólnie z Konfederacją Lewiatan spotkania problemowo-edukacyjne poświęcone najważniejszym obszarom systemu ochrony zdrowia. Pierwsze z cyklu poświęcone było psychiatrii. Drugie, które odbędzie się już wkrótce, dotyczyć będzie diagnostyki obrazowej.

Rekomendacje z każdego takiego cyklu wypracowane podczas dyskusji zostaną przekazane decydentom systemu ochrony zdrowia.

Dyskusja, która odbyła się 4 grudnia 2023 w siedzibie Konfederacji Lewiatan, była prowadzona w formie okrągłego stołu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia z Moniką Tomaszewską, Dyrektorką Generalną, oraz reprezentantami Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, udział wzięły także – Agnieszka Rejer-Mellin z Adamed Pharma S.A., Barbara Misiewicz-Jagielak z Polpharma, Urszula Łaskawiec z Medidesk.

Wśród zaproszonych gości byli także: dr Aleksandra Lewandowska – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Dorota Olczyk – pełnomocnik ministra zdrowia ds. koordynacji działań w zakresie wdrażania reformy opieki psychiatrycznej, prof. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Tomasz Rowiński – kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii, dr Anna Depukat – kierownik biura ds. pilotażu CZP oraz dr Piotr Toczyski – psycholog, krajowy konsultant metody Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji.

– Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważnym obszarem działań Pracodawców dla Zdrowia. Skupiając świadczeniodawców realizujących opiekę między innymi w tym zakresie, wiemy dzisiaj, jak dużo w tym obszarze należy jeszcze zrobić. Chcemy działać razem i wspierać działania rekomendowane i rozpoczęte przez grono ekspertów, z którymi mieliśmy okazję się spotkać. To było niezwykle dobre, owocne i pełne energii spotkanie. Dzielenie się wiedzą, rozwiązaniami i dobrymi praktykami jest tym co powinno być podstawą budowania systemu. Wspólne rekomendacje opublikujemy już wkrótce, a to jest pierwsze spotkanie, które będzie kontynuowane i – mamy nadzieję – wpłyniemy wspólnie na realizację zmian w zakresie psychiatrii – powiedziała Monika Tomaszewska Dyrektorka Generalna Pracodawców dla Zdrowia.

Spotkanie zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.