Pracodawcy dla Zdrowia planują wydarzenia problemowo-edukacyjne

Pracodawcy dla Zdrowia zaplanowali w roku 2024 spotkania merytoryczne, których efektem będą rekomendacje proponowanych zmian.

Tematem spotkania zarządu Pracodawców dla Zdrowia, które odbyło się pod koniec listopada 2023 roku, była organizacja wydarzeń problemowo-edukacyjnych, realizowanych samodzielnie i wspólnie z Konfederacją Lewiatan.

Pierwsze z takich wydarzeń odbędzie się 4 grudnia 2023 i poświęcone będzie zagadnieniom związanym z opieką psychiatryczną i jej problemami. Będzie miało miejsce w Konfederacji Lewiatan.

W połowie marca 2024 planowane jest spotkania poświęcone diagnostyce obrazowej, przygotowania do niego rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W tym celu powołany został zespół, którego celem jest opracowanie wskazówek dotyczących standaryzacji procedur.

Do końca roku 2024 odbędzie się co najmniej 5 spotkań merytorycznych i jedno duże wydarzenie, efektem każdego z nich będzie diagnoza omawianego problemu i rekomendacje w sprawie proponowanych zmian, poprawiających funkcjonowanie danego sektora ochrony zdrowia.

Pracodawcy dla Zdrowia przygotowali także rekomendacje dla nowego ministra zdrowia.

Pracodawcy dla Zdrowia to związek zrzeszający pracodawców branży medycznej, zarówno placówki oferujące świadczenia zdrowotne jak i firmy dostarczające im sprzęt i usługi.

Celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców.

Pracodawcy dla Zdrowia są częścią Konfederacji Lewiatan, reprezentatywnej organizacji pracodawców, która posiada ustawowe gwarancje udziału w procesie legislacyjnym i jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.