Pracodawcy dla Zdrowia na inauguracji Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta

Pracodawcy dla Zdrowia aktywnie włączają się w działania na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i deklarują poparcie dla inicjatyw mających na celu promowanie takich wartości i dążenie do wprowadzenia do regulacji prawnych zapisów gwarantujących ich obecność w codziennej praktyce.
Otwarcie Centrum Chirurgii Robotycznej Grupy Lux Med, kwiecień 2023

10 maja 2023 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się pierwsze spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia – Dyrektorka Generalna związku Monika Tomaszewska oraz Piotr Kuskowski.

Forum zostało powołane przez Porozumienie Organizacji Lekarskich, obejmujące Naczelną Izbę Lekarską, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Rezydentów OZZL. Jego powstanie jest efektem odrzucenia przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Forum ma być platformą działającą ponad podziałami, zrzeszającą przedstawicieli różnych środowisk i umożliwiającą merytoryczny dialog i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa leczenia. Jest to także działalność mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom.

Na spotkanie w NIL zaproszone zostało szerokie grono ekspertów i naukowców, w tym między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, środowiska medycznego oraz pacjenckiego. Na dalszym etapie działań Porozumienie planuje zaproszenie do współpracy posłów i senatorów.

Pracodawcy dla Zdrowia aktywnie włączają się w działania na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i deklarują poparcie dla inicjatyw mających na celu promowanie takich wartości i dążenie do wprowadzenia do regulacji prawnych zapisów gwarantujących ich obecność w codziennej praktyce.