Powstanie nowy program dofinasowania in vitro?

Poselski projekt ustawy przewiduje wprowadzenie programu finansowania in vitro.

15 czerwca 2023 w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje obligatoryjne przygotowanie, wdrożenie i finansowanie przez ministra zdrowia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności poprzez procedury medyczne wspomaganej prokreacji.

Procedury te obejmują także zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodkach wspomaganej prokreacji.

Projekt przewiduje, że minister zdrowia będzie zobligowany realizować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności od 1 stycznia 2023 roku. Określono w nim minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która ma co roku być przeznaczana na ten cel – 500 mln zł.

W latach 2013-2016 realizowany był w Polsce program ministra zdrowia dotyczący leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Przeznaczono wówczas na jego realizację 245 mln zł, w efekcie do lipca 2020 roku urodziło się ponad 22 tysiące dzieci.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/18E3701D71A528A3C125899000501CC0/%24File/3171.pdf