Połowa Polaków ma długotrwałe problemy zdrowotne, 60 procent było u lekarza POZ

Raport Medonet wskazuje, że więcej osób niż w latach poprzednich, wykonywało w tym roku badania profilaktyczne.

52 procent Polaków sygnalizowało w roku 2023 długotrwałe problemy zdrowotne, jest to więcej o 4 punkty procentowe niż w roku 2020 i więcej niż rok temu. 60 procent Polaków skorzystało w roku 2023 z wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Tak wynika raportu „Narodowy test zdrowia Polaków 2023”, wydanego przez Medonet.

Zawarte w opracowaniu dane pokazują, że odsetek osób z problemami zdrowotnymi rośnie wraz z wiekiem. Wśród osób 65+ na jedną zdrową osobę przypadają trzy osoby z długotrwałymi problemami zdrowotnymi.

Prawie co trzeci Polak ma nadciśnienie tętnicze, w tym zakresie odnotowano wzrost z 29 procent w roku 2022 do 31 procent w roku 2023, co czwarty Polak ma alergię lub astmę (wzrost z 22 procent w roku 2022 do 23 procent w roku 2023), co szósty ma depresję (16 procent i bez zmian), a co jedenasty – cukrzycę (9 procent i także bez zmian).

U 41 procent przebadanych osób kiedykolwiek zdiagnozowano Covid-19 (w roku 2022 było to 32 procent).

Na psychiczne, emocjonalne lub fizyczne wyczerpanie pracą cierpi co najmniej kilka razy w miesiącu 30 procent Polaków.

Raport wskazuje także, że więcej osób niż w latach poprzednich, wykonywało w tym roku badania profilaktyczne, najczęściej pomiar ciśnienia krwi, morfologię krwi, poziom cukru, cholesterolu oraz badanie ogólne moczu.

60 procent Polaków, czyli o 6 pp więcej niż w roku 2022 i o 24 pp więcej niż w roku 2021, skorzystało w ciągu ostatniego pół roku z wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Być może wpłynęło na to zwiększenie potrzeb zdrowotnych w związku z przejściem zakażenia Sars-Cov2 a także chęć lepszego monitorowania zdrowia po dwóch latach pandemii. Więcej osób korzystało także z konsultacji w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W pierwszej połowie roku 2023 dotyczyło to 53 procent ankietowanych, o 4 pp więcej niż w roku 2022 i o 13 pp więcej niż w roku 2020). Częściej z konsultacji takich korzystali mieszkańcy miast niż wsi.

Jedynie 39 procent Polaków było w ciągu ostatniego pól roku u dentysty, a prawie co 14 Polak nigdy nie był u okulisty. 21 procent osób sprawdziło stan swojego wzroku w ciągu ostatniego pół roku, 51 procent zrobiło to dawniej niż rok i bardzo dawno temu.

Odnotowano spadek zainteresowania poradami telemedycznymi, co prawdopodobnie wynikało z lepszej dostępności niż w ciągu ostatnich trzech lat do tradycyjnych wizyt medycznych w także z potrzeby osobistego kontaktu z lekarzem. Z porad telemedycznych wielokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało 14 procent zapytanych (5 pp mniej niż przed rokiem i 2 pp mniej niż w roku 2021), natomiast 28 procent zrobiło to przynajmniej raz. Na taką formę konsultacji z lekarzem nie zdecydowało się 58 procent Polaków, czyli o 9 punktów procentowych więcej niż rok temu.

Korzystający z porad telemedycznych w większości (91 procent) deklarują, że spełniły one ich oczekiwania. Mniej pacjentów niż rok temu twierdziło, że nie byli zadowoleni z takiej formy kontaktu, co może wynikać z większej wiedzy na temat tego, jak przebiega taka wizyta i czego się po niej można spodziewać.

Poziom wykluczenia finansowego w dostępnie do opieki medycznej nie zmienił się od roku 2022. Z danych raportu wynika, że z powodów finansowych, podobnie jak przed rokiem, z wizyty u lekarza zrezygnował co czwarty Polak, a co trzeci nie był z tego powodu u dentysty. 17 procent zapytanych przyznało, że chociaż raz w życiu zrezygnowało z zakupu leku na receptę, a 13 procent – z zakupu sprzętu medycznego, co było spowodowane przyczynami finansowymi.

W badaniu, które było podstawą stworzenia raportu, w roku 2023 wzięło udział 208 tysięcy osób. To czwarta edycja tej publikacji, ankiety w ramach wszystkich jej wydań wypełniono ponad milion razy.