Parlament przyjął projekty pięciu ustaw zdrowotnych

Przyjęte projekty kilku ustaw regulują różnorodne kwestie w zakresie opieki zdrowotnej.

Parlament przyjął w ostatnim tygodniu projekty kilku ustaw związanych z ochroną zdrowia. Dotyczy to dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej oraz ustawy o innych zawodach medycznych.

Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw stanowi pierwszą dużą zmianę przepisów w tym zakresie od 12 lat. Wprowadzone regulacje dotyczą rynku leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Podwyższona zostanie marża hurtowa, zmieniona marża apteczka, nastąpi też podniesienie limitu finansowania. Ustawa zakłada także udostępnienie bezpłatnych leków dla kobiet w połogu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy będzie można przepisywać leki na maksymalnie 180 dni, jednak na pojedynczej recepcie będzie mogła się znaleźć ilość leków na 120 dni.

Zgodnie z ustawą refundacja leków OTC (leków bez recepty) pozostaje. Senat proponował usunięcie tego zapisu, jednak Sejm poprawkę odrzucił.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza bezpłatne leki dla osób do 18 roku życia i dla osób po 65 roku życia.

Natomiast ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw zakłada zakaz sprzedaży napojów energetyzujących dzieciom do lat 18.

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zakłada wprowadzenie modelu opieki nad osobami starszymi, w tym tworzenie 300 centrów zdrowia dla osób 75+. Centra te będą zapewniały opiekę geriatryczną lekarza i pielęgniarki, a także rehabilitację, pomoc psychologa, porady dietetyka i edukację zdrowotną.
Opieka geriatryczna ma być zbliżona do opieki środowiskowej, realizowanej w pobliżu miejsca zamieszkania. Placówki na terenie danego województwa będą funkcjonowały zgodnie z planem sporządzanym przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

Natomiast nowelizacja ustawy o innych zawodach medycznych zawiera wymaganie formalne i kompetencyjne 15 zawód medycznych, w tym między innymi zawodu opiekuna medycznego.