Panel Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym

Uczestnicy panelu dyskusyjnego będą starali się odpowiedzieć na pytanie o przyszłość systemu ochrony zdrowia.

Jednym z tematów XXXII Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 5 do 7 września 2023 w Karpaczu, będzie ochrona zdrowia. W panelu, który będzie miał miejsce drugiego dnia wydarzenia, wezmą udział przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia. Na zaproszenie prezes związki Anny Rulkiewicz odpowiedzieli także – Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

Tytuł panelu, którego moderatorem będzie prezeska Rulkiewicz, brzmi: „Co się udało zrobić, a co powinno być priorytetem na następną kadencję. Wyzwania dla ochrony zdrowia”. Panel odbędzie się w ramach ścieżki tematycznej – Zdrowie i biznes.

Jego uczestnicy będą się starali odpowiedzieć na pytania, co udało się osiągnąć w ostatnim czasie, w jakim kierunku powinny iść dalsze zmiany w systemie ochrony zdrowia i jak przygotować się na postępujące procesy, takie jak starzenie się społeczeństwa, a także narastające oczekiwania kadry medycznej dotyczące wynagrodzeń i warunków pracy.

Ważnym elementem ochrony zdrowia jest profilaktyka, na którą przeznaczana jest nikła część wydatków NFZ. Tymczasem inwestycja w tę dziedzinę to inwestycja w zdrowie i obniżenie przyszłych wydatków na medycynę naprawczą. Także ten temat zostanie poruszony podczas dyskusji.

Jednym z zagadnień będzie rola sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Przedstawiciele tego sektora chętnie podejmują współpracę z podmiotami publicznymi, jednak od kilku lat obserwujemy trend ograniczający tego typu współpracę, a regulatorzy rynku wprowadzają przepisy promujące posiadanie własnych zasobów pod jednym dachem. Eksperci zwracają uwagę na nieefektywność takich rozwiązań, gdyż zasoby takie nie są w pełni wykorzystywane. Uczestnicy spotkania będą starali się znaleźć rozwiązania, które stworzyłyby przestrzeń do pogłębienia współpracy sektorów – publicznego i prywatnego.

Panel odbędzie się 6 września 2023, o godzinie 9.00.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Hasłem tegorocznego edycji jest „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Jak co roku na uczestników czeka bogaty program merytoryczny zawierający około 500 wydarzeń.

Nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego od ponad 10 lat jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Stanowi miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Biorą w nich udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Liczba uczestników FOZ w ostatnich latach zbliżała się do 500 osób. Wśród nich zawsze są liczni przedstawiciele ścisłego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Zwykle uczestniczy w nich również sam minister zdrowia.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl