Operacja rogówki cross-linking nowym świadczeniem gwarantowanym

Cross-linking (CXL) to zabieg wykonywany w celu zapobiegania progresji zmian stożka rogówki.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa warunki realizacji nowego świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego o nazwie: „Operacja stożka rogówki metodą cross-linking”.

Stożek rogówki (keratoconus) jest najczęściej występującą ektazją rogówki polegającą na postępującym jej ścieńczeniu i uwypukleniu. Choroba, w stadium zaawansowanym, prowadzi do znacznych zaburzeń ostrości wzroku.

Cross-linking (CXL) jest procedurą polegającą na sieciowaniu kolagenu rogówki i prowadzi do wytworzenia nowych wiązań pomiędzy włóknami kolagenu, co prowadzi do stabilizacji i usztywnienia struktury rogówki.

Zabieg wykonuje się w celu zapobiegania progresji zmian stożka rogówki. Dzięki zastosowaniu sieciowania kolagenu możliwe jest uniknięcie konieczności wykonania przeszczepienia rogówki lub odroczenie go w czasie.

Wprowadzenie zabiegu do wykazu świadczeń gwarantowanych stanowi realizację rekomendacji  prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 lipca 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu dziesięciu dni.

Link do projektu>>>