Od sierpnia – zmiany w receptach na leki psychotropowe

Bez badania pacjenta recepta będzie mogła być wystawiona wtedy, gdy od ostatniego  badania upłynęło nie więcej niż trzy miesiące.

2 sierpnia 2023 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych, które wprowadza zmiany w wystawienia recept na te substancje.

Dotyczą one konieczności weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych leków, a także weryfikacji recept na te środki za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Wystawić będzie można do trzech recept na okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni.

Bez badania pacjenta recepta będzie mogła być wystawiona wtedy, gdy od ostatniego  badania upłynęło nie więcej niż trzy miesiące.

Przepisy nie dotyczą lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, wybranych przez pacjenta poprzez złożenie deklaracji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2023.

Link do rozporządzenia>>>