Od listopada – zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zyskają możliwość zlecenia nowych badań laboratoryjnych.

1 listopada 2023 wchodzą w życie zmiany przepisów, zgodnie z którym lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie mógł zlecić wiele nowych badań diagnostycznych. Nowe uprawnienia dotyczą także lekarzy rodzinnych. Poza tym świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą mogły być realizowane przed placówkę, która posiada izbę przyjęć w godzinach funkcjonowania NiŚOZ.

Wśród badań, które zleci lekarz nocnej i świątecznej pomocy, znajdą się między innymi dotyczące poziomu kreatyniny,  morfologia krwi, badanie poziomu bilirubiny, kwasu moczowego, glukozy z krwi żylnej, a także test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2, grypy A+B i RSV.

Natomiast lekarz rodzinny będzie mógł wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, jeżeli podejrzewa chorobę niedokrwienną serca.

Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika także, że świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą mogły być świadczone w placówkach, które posiadają izbę przyjęć, która jest dostępna w godzinach działania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy w lokalizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest zapewniony dostęp do badań laboratoryjnych, pacjent może wykonać na miejscu badania laboratoryjne (gdy wymaga to jego stan zdrowia).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 października 2023 roku (poz. 2226).

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 listopada 2023, natomiast przepis dotyczący placówek realizujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną – 1 stycznia 2024 roku.

Link do rozporządzenia>>>