Od 2026 roku – pracownia patomorfologiczna w lokalizacji

Rozporządzenie wprowadza zmiany w realizacji programu kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi.

14 listopada 2023 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, wprowadzające zmiany w zakresie leczenia szpitalnego, dotyczące realizacji „Kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi”.

Dokument dopuszcza realizację tej opieki do 31 grudnia 2025 roku przez placówki posiadające jednostkę diagnostyki patomorfologicznej (zakład lub pracownię) w dostępie.

Od 1 stycznia 2026 roku jednostka taka będzie musiała znajdować się w lokalizacji.

Placówki, które będą chciały realizować kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem piersi po tym terminie, mają obowiązek przedstawić do 10 listopada 2025 roku do oddziału wojewódzkiego NFZ dokumentu potwierdzające posiadanie jednostki patomorfologicznej.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 listopada 2023 (poz. 2464).