Od 1 stycznia 2024 – zmiany w przepisach dotyczących wyrobów medycznych

Rozporządzenie zawiera wykaz wyrobów medycznych i warunki ich finansowania.

1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w zakresie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące określenia lekarza w trakcie specjalizacji oraz kodów poszczególnych wyrobów medycznych.

Wykaz wyrobów medycznych, zawarty w załączniku do rozporządzenia, zawiera dane dotyczące osób uprawnionych do wystawiania na nie zlecenia, limitu finansowania ze środków publicznych, wysokości udziału własnego pacjenta w finansowaniu oraz kryteria przyznawania finansowania.

Określony został także okres użytkowania poszczególnych wyrobów medycznych, po którym można ubiegać się o przyznanie kolejnego oraz limit cen napraw.

Wskazano także, w jaki sposób klasyfikowany jest poziom mobilności pacjenta oraz które wyroby medyczne można realizować drogą wysyłkową.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 listopada 2023 roku (poz. 2461).