Nowy skład zarządu Orpea Polska

Orpea Polska wprowadziła zmiany w zarządzie spółki. Dołączyła do niego dotychczasowa dyrektor operacyjna.

Uchwałą Rady Nadzorczej Orpea Polska Sp. z o.o., w skład zarządu spółki została powołana Joanna Crowley, która rozpoczęła pełnienie swojej funkcji 1 stycznia 2024 roku. Przez ostatnie półtora roku Joanna, jako dyrektor operacyjna, sprawowała nadzór nad działalnością operacyjną, a w szczególności nad jakością usług domów opieki, klinik rehabilitacyjnych i przychodni. Brała również aktywny udział w realizacji strategii inwestycyjnej i rozwoju sprzedaży.

– Przychylając się do wniosku zarządu spółki, Rada Nadzorcza doceniła dotychczasowe dokonania zawodowe, doświadczenie i wysokie kompetencje menedżerskie Joanny. Jestem przekonana, że – również w nowej roli – Joanna  będzie skutecznie motywować nasze zespoły do podejmowania stojących przed nami wyzwań, promować współpracę, dzielenie się wiedzą i wzajemne inspirowanie. Wszystkie sukcesy, które udało nam się wspólnie zrealizować w minionym roku potwierdzają, że to właściwy kierunek. Dołączając do zarządu, Joanna zdecydowała się na współdzielenie z nami odpowiedzialności za firmę, nie tylko w obszarze finansowym, ale przede wszystkim naszych zobowiązań wobec mieszkańców, pacjentów i wszystkich pracowników. Joasiu – życzę powodzenia i niesłabnącej chęci w tworzeniu rozwiązań opieki senioralnej na najwyższym poziomie! – powiedziała Beata Leszczyńska, prezeska zarządu Orpea Polska.

Joanna Crowley (wcześniej Prokopczyk) jest związana z branżą medyczną od 2005 roku. Ma duże doświadczenie menedżerskie i operacyjne w prywatnych placówkach, również w zarządzaniu rozproszoną strukturą, na stanowiskach dyrektora operacyjnego i członka zarządu. Z Orpea Polska związana jest od 2018 roku, kiedy objęła rolę dyrektora wrocławskiej Rezydencji na Dyrekcyjnej.

Skład zarząd Orpea Polska