Nowoczesny sprzęt Siemens Healthineers pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka

Aparat PET-CT umożliwia pogłębioną diagnostykę między innymi chorób neurologicznych małych pacjentów.

W Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie rozpoczęły się badania PET-CT z wykorzystaniem technik obrazowania multiparametrycznego umożliwiające precyzyjne lokalizowanie ogniska padaczki.

Wykorzystywany do tych badań sprzęt firmy Siemens Healthineers, zainstalowany w placówce, został zakupiony ze środków Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urządzenie umożliwia pogłębioną diagnostykę między innymi chorób neurologicznych małych pacjentów, dzięki dokładnemu określeniu aktywności metabolicznej poszczególnych ośrodków nerwowych.

Od niedawna – dzięki eksperckiej wiedzy specjalistów IP-CZD – przy użyciu aparatu wykonywane są badania PET-CT z użyciem techniki obrazowania multiparametrycznego u dzieci z padaczką lekooporną.

Technika ta pomaga z większą dokładnością lokalizować ogniska padaczki w porównaniu do standardowych protokołów badania PET-CT. To bardzo wyrafinowane badania wymagające innowacyjnego podejścia w zakresie przygotowania pacjenta, protokołu badania, analizy danych i ich interpretacji.

Również dzięki wsparciu WOŚP do CZD kilka miesięcy temu trafił angiograf Siemens Healthineers, który służy do leczenia siatkówczaków.

Angiograf Siemens Healthineer w Centrum Zdrowia Dziecka>>>