Nowe technologie mogą obniżyć koszty opieki zdrowotnej

Konieczność transformacji systemu ochrony zdrowia uwidoczniła szczególnie pandemia. Korzystanie z usług cyfrowych w zakresie ochrony zdrowia deklarują także pacjenci.

Cyfryzacja przyczynia się z jednej strony do zwiększenia jakości, dostępności i skuteczności usług ochrony zdrowia, a z drugiej – do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne w naszym kraju, w którym spory odsetek społeczeństwa deklaruje niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych.

Odsetek ten, zanotowany w Polsce  na poziomie 25,7 procent, jest znacznie niższy niż średni poziom dotyczący wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszący 16,5 procent, oraz krajów Unii Europejskiej – 19,4 procent. Jest to drugi najgorszy wynik wśród krajów EŚW.

W naszym kraju najniższy jest także (w porównaniu do krajów regionu) wskaźnik liczby specjalistów ochrony zdrowia, wynoszący 237 osób na 100 tysięcy mieszkańców. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten wynosi 315.

Zagadnienia te porusza raport SGH i tegorocznego Forum Ekonomicznego. Zawarty w streszczeniu raportu artykuł pt. „Technologie cyfrowe a dostęp do usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” podkreśla rolę tych technologii w zwiększaniu efektywności funkcjonowania systemów zdrowotnych.

Rekomendacje w tym zakresie dotyczą inwestycji w zasoby ludzkie oraz systemy cyfryzacji. Kluczowe jest wdrożenie ujednoliconego i efektywnego systemu zarządzania informacjami medycznymi. Takie rozwiązania mogą zmniejszyć wysoki odsetek społeczeństwa, który deklaruje niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych z powodu długiej listy oczekujących na świadczenia.

Rozwiązania w zakresie telemedycyny umożliwiają pacjentom szybką komunikację z placówkami medycznymi, a także bezpośredni kontakt z pracownikami ochrony zdrowia. Obejmują one e-porady, elektroniczne kartoteki, sieci informacji o zdrowiu, rejestry elektroniczne i przenośne urządzenia wykorzystywane do monitorowania stanu organizmu.

Konieczność transformacji systemu ochrony zdrowia uwidoczniła szczególnie pandemia. Korzystanie z usług cyfrowych w zakresie ochrony zdrowia deklarują także pacjenci. 80 procent osób (według danych Eurostatu) chce rozwoju technologii cyfrowych w obszarze e-zdrowia, a co drugi Polak korzysta z internetu w celu poszukiwania informacji zdrowotnych.  

W tym roku została opublikowana szósta edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który stanowi cykliczną publikację, ukazującą się od roku 2018. Podsumowuje ona  najważniejsze procesy gospodarcze i społecznej zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.