Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie kardiologii

Mechaniczne wspomaganie serca zostało ocenione jako skuteczna metoda u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepu.

16 grudnia 2023 wejdą w życie rozporządzenia ministra zdrowia, które dodają nowe świadczenia gwarantowane w zakresie kardiologii do wykazu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz do wykazu świadczeń szpitalnych.

W przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych chodzi o „mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa”.

Jego wprowadzenie jest zgodne z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wytycznymi i stanowiskami towarzystw naukowych oraz opiniami eksperckimi.

W ramach dokonanej analizy stwierdzono brak skutecznego postępowania alternatywnego wobec ocenianej technologii u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca, niekwalifikujących się do przeszczepu.

Jedynym istniejącym postępowaniem alternatywnym jest tzw. optymalna opieka medyczna, która polega na zastosowaniu leczenia farmakologicznego oraz inwazyjnego i sprzętowego. Wyniki analizy klinicznej wskazują, że pompy LVAD wspomagające lewą komorę serca, stosowane jako terapia docelowa dają istotną statystycznie poprawę jakości życia pacjentów w porównaniu do optymalnej opieki medycznej i są korzystnym rozwiązaniem.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2023 (poz. 2614).

Nowe gwarantowane świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego to – wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej, przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-dobrzegu za pomocą klipsa oraz monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR) u chorych po kryptogennym udarze mózgu oraz po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki.

Stymulatory bezelektrodowe implantowane przezcewnikowo powstały jako alternatywa dla elektrodowych stymulatorów endokawitalnych i epikardialnych. Są to zminiaturyzowane, programowalne urządzenia kardiologiczne, służące do monitorowania i regulacji częstości akcji serca.

Wszczepialny rejestrator arytmii jest urządzeniem służącym do monitorowania i zapisu śródtkankowego EKG. Czas jego działania wynosi od 18 do 36 miesięcy w zależności od modelu. Rejestracja zapisu następuje podczas omdlenia lub udaru, po aktywacji przez pacjenta lub po aktywacji automatycznej (charakterystycznej dla nowszych modeli).

Szacowana liczba pacjentów, którzy w skali jednego roku będą kwalifikowali się do tych świadczeń, wynosi od 1350 do 2916.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2023 (poz. 2610)