Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia tętniaków

Nowa metoda leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych jest finansowana przez NFZ.

24 maja 2023 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadziło do wykazu świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych zabieg embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia.

Świadczenie zostało dodane do wykazu na podstawie rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ma ono zwiększyć dostępne opcje terapeutyczne dotyczące leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące kwalifikacji do tego świadczenia, a także przeciwwskazania do jego wykonania.

Ośrodkiem realizującym świadczenie może być placówka, która w ostatnim roku kalendarzowym zrealizowała co najmniej 80 endowaskularnych zabiegów wewnątrzczaszkowych.

Dokument usuwa przepis, dotychczas zawarty w załączniku do rozporządzenia, określający warunki realizacji świadczenia „Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo; 00.972 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej” w części „Organizacji i udzielania świadczeń”, warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii (ECT), którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektroterapii (ECT) w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie – potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 maja 2023 (poz. 978).