Nowe przepisy w sprawie wynagrodzenia rezydentów

Nowe wynagrodzenia rezydentów obowiązują od 1 lipca 2023 roku.

Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Zgodnie z nim wysokość wynagrodzenia rezydenta odbywającego specjalizację w jednej ze wskazanych dziedzin wynosi w pierwszych dwóch latach- 8 308 zł, a potem – 9063 zł.

Dotyczy to rezydentów, którzy wybrali specjalizację w zakresie – anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, geriatrii, hematologii, kardiologii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, patomorfologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, stomatologii dziecięcej..

Wysokość wynagrodzenia rezydentów odbywających specjalizację w innej dziedzinie niż wymienione wynosi w pierwszych dwóch latach – 7552 zł, a w kolejnych latach – 7779 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 sierpnia 2023 roku (poz.1535).

Weszło w życie 8 sierpnia 2023, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2023.