Nowa prezeska zarządu Szpitala Św. Elżbiety

Iwona Balcerowska od kilkunastu lat związana jest z rynkiem usług medycznych, pełniła różne funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze.

Od 1 marca 2024 roku stanowisko prezeski zarządu Lux Med Szpital św. Elżbiety w Warszawie pełni Iwona Balcerowska, która od 2023 roku pełni również funkcje prezeski zarządu Lux Med Onkologia.

Jako prezeska zarządu Lux Med Onkologia odpowiada za strategiczne decyzje dotyczące rozwoju firmy oraz dba o wysoką jakość świadczonych usług. Jest uznawana za kompetentnego i zaangażowanego lidera, który dąży do ciągłego podnoszenia standardów opieki medycznej.

Iwona Balcerowska od kilkunastu lat związana jest z rynkiem usług medycznych, pełniła funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze w takich spółkach jak Medicover, Medi Partner, Medvit oraz InviMed. Wszędzie konsekwentnie udowadniała, że potrafi skutecznie kierować zespołami i wdrażać innowacyjne rozwiązania  pozwalające sprostać wyzwaniom stale zmieniającego się rynku ochrony zdrowia w Polsce.

Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze również w takich spółkach jak OK Systems Polska czy Peebles Jej organizacyjna sprawność i nacisk na wykorzystywanie postępu technologicznego pomógł organizacjom dostosować swoje oferty do potrzeb otoczenia biznesowego.

Jest absolwentką wydziału administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Iwona Balcerowska w Grupie Lux Med pracuje od roku 2021, gdzie zaczynała od pozycji wiceprezeski zarządu ds. operacyjnych Lux Med Onkologia.

Innowacyjne terapie dostępne w ramach NFZ w szpitalach Lux Med Onkologia>>>

Lux Med Onkologia (dawniej Magodent) działa w Warszawie od 1996 roku. Od lipca 2015 roku należy do Grupy Lux Med, w której jest wiodącym centrum leczenia nowotworów. Prowadzi w stolicy trzy szpitale (Szamocka, Fieldorfa, św. Wincentego) specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ. Oddział kardiologii działa w Szpitalu Św. Elżbiety. W Łodzi Lux Med Onkologia prowadzi ośrodek endoterapii.

Warszawski Szpital Św. Elżbiety to placówka z prawie 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Goszczyńskiego 1. Działa tutaj 11 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych. Placówka posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę diagnostyczno-zabiegową. Wykonywane są w niej także operacje przy użyciu robota da Vinci.

Od września 2020 roku szpital należy do Grupy Lux Med.